KTE 107

Fizik

Dersin Adı: KTE 107 Fizik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık Diğer Kaynaklar 1. Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri: Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Fizik, 1.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Çeviri, Literatür Yayıncılık - Fen Bilimcileri ve Mühendisler için Fizik, Giancoli, Akademi Yayın, 2009 4. Sears ve Zemansky`nin Üniversite Fiziği, Cilt 1, 12. Baskı, Pearson Education
Dersin Amacı Temel fizik kavram ve prensiplerini öğrenciye ayrıntılı bir biçimde vermek. Temel prensip ve kavramların, gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlaşılırlığını sağlamak. Fiziğin diğer bilim dalları üzerindeki rolü pratik örneklerle gösterilerek öğrencilere fiziği sevdirmek.
Dersin Özeti
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Mekanik dalgalar, Sıcaklık, Isı ve Termodinamiğin birinci yasası, Gazların kinetik teorisi, Isı makinaları, Entropi ve Termodinamiğin ikinci yasası.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
  2. Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
  3. Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
  4. Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
  5. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fizikte ölçme, Vektörlerle işlemler
2. Hafta Hareket ve dinamik denklemleri
3. Hafta Newton`un Hareket kanunları ve uygulamaları
4. Hafta İş ve Kinetik enerji
5. Hafta Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu
6. Hafta Doğrusal Momentum ve çarpışmalar
7. Hafta Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi
8. Hafta Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum
9. Hafta Statik denge, Esneklik
10. Hafta Titreşim hareketi
11. Hafta Mekanik dalgalar
12. Hafta Sıcaklık ve Termodinamik sistemler
13. Hafta Termodinamik süreçlerde iş ve ısı
14. Hafta Isı makinaları, Entropi ve Termodinamiğin 2. yasası
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 5 5 5 4 5
PY2) 1 1 1 2 4
PY3) 5 5 5 5 4
PY4) 2 2 2 4 1
PY5) 2 2 2 4 1
PY6) 2 2 2 2 2
PY7) 2 2 2 2 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 2 1 1 1
PY10) 5 1 1 1 1
PY11) 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri