KTE 104

Genel Kimya II

Dersin Adı: KTE 104 Genel Kimya II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Modern Üniversite Kimyası 2, Mortimer C.E. çevirisi, Çağlayan Kitabevi, 1993.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar 2, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2000. 2. Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler 2, Atkins ve Jones, Çe
Dersin Amacı Bu derste, temel kimya kanunlarının öğretilmesi ile kimyanın günlük hayattaki öneminin ve uygulama alanlarının gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
1   Bir tepkimenin hız ifadesini yazabilme.
2   Tepkime hızına etki eden faktörleri sıralayabilme
3   Bir tepkimenin kimyasal denge ifadesini yazabilme.
4   Le Chatelier prensibine göre dengeye etki eden faktörleri açıklayabilme
5   Asit, baz, tampon çözelti ve indikatör terimlerini tanımlayabilme.
6   Kuvvetli/zayıf asit ve kuvvetli/zayıf baz çözeltilerinin pH'larını hesaplayabilme.
7   Termodinamik kanunlarını ana hatlarıyla belirtebilme.
8   Bir elektrokimyasal pil tepkimesinin potansiyelini hesaplayabilme.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gazlar: Gaz Yasaları, İdeal Gaz Denklemi.
2. Hafta Gazlar: Gaz Karışımları, Gazların Kinetik Teorisi, İdeal Olmayan Gazlar.
3. Hafta Moleküllerarası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar: Moleküllerarası kuvvetler, Sıvıların Özellikleri.
4. Hafta Moleküllerarası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar: Faz Değişimleri, Sıvıların Buhar Basıncı, Faz Diyagramları
5. Hafta Moleküllerarası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar: Katılar
6. Hafta Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri: Çözeltiler, Derişim Birimleri.
7. Hafta Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri: Çözeltilerin Buhar Basınçları, Koligatif Özellikler.
8. Hafta Kimyasal Kinetik: Tepkime Hızı, Derişimin Tepkime Hızına Etkisi.
9. Hafta Kimyasal Kinetik: Etkinleşme Enerjisi, Tepkime Mekanizması, Kataliz.
10. Hafta Kimyasal Denge: Sulu Çözelti Tepkimeleri, Kimyasal Denge.
11. Hafta Kimyasal Denge: Le Chatelier Kuralı, Asitler Bazlar, Sulu Çözelti Dengeleri.
12. Hafta Kimyasal Denge: Acid Base Titrations, Çözünürlük ve Çözünürlük Dengesi.
13. Hafta Yükseltgenme İndirgenme ve Elektrokimya: Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri, Elektrokimyasal Hücreler, Redoks Tepkimelerinin İstemliliği.
14. Hafta Yükseltgenme İndirgenme ve Elektrokimya: Nernst Eşitliği, Korozyon, Elektroliz.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kimya teknolojisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 3 3 3 3 3
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 4 4 4 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3 3 3 3 3
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 4 4 4 4 1
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 3 3 3 3 3
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 4 4 4 4 4
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 4 4 4 4 4
PY8) Kimya teknolojisi ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 2 2 2 2 2
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 4 4 4 4 4
PY10) Kimya teknolojisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 2 2 2
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 80
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 0 18
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 55
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 15
Ara Sınavlar 1 7 2 15
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 210
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri