KTE 103

Kimya Laboratuvarı Teknikleri I

Dersin Adı: KTE 103 Kimya Laboratuvarı Teknikleri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özcan, A. (Ed.). (2009). Kimya Laboratuvarı Teknikleri. Eskişehir: Anadolu Üniv. Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Anonim. (2007). Merck Laboratuvar El Kitabı. Ankara: Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti., Bilgiç, O., Ünal, P. ve Gürbüz, E. (1986). Genel Kimya Laboratuvar Teksiri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Yayın
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere mevcut laboratuvar imkanlarında ve bu laboratuvar çalışması için ayrılan 3 saatlik süre içinde bir laboratuvar çalışmasının temel prensiplerini göstermek ve uygulama süresince öğrencilerin bazı kimyasalları ve temel aletleri kullanabilmeleri için yardımcı olmaktır.
Dersin Özeti
Labaratuvarda ki çalışma kurallarının yanı sıra bu dönemde yer alan GENEL KİMYA ve KİMYASAL TEKNOLOJİYE GİRİŞ derslerine yönelik deneylerin yapılması. Çevre Sanayi kuruluşlarının Labaratuvarlarının tanıtılması dersin kapsamındadır.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
 • Öğrenci kimya laboratuvarlarında güvenli çalışma ve genel kuralları açıklayabilecek.
 •  1.1. Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ifade eder.
 •  1.2. Kimyasalların risk ve güvenlik kodlarını tanır.
 • Öğrenci başlıca laboratuvar malzemeleri ve kullanımlarını ifade edebilecek.
 •  2.1. Cam ve diğer laboratuvar malzemelerini tanır.
 •  2.2. Ölçme yöntemlerini ifade eder.
 •  2.3. Isıtma ve karıştırma yöntemlerini açıklar.
 •  2.4. Çekerocakları ifade eder.
 • Basit ayırma ve saflaştırma yöntemlerini açıklayabilecek.
 •  3.1. Katı katı, sıvı sıvı ve katı sıvı karışımlarının ayrılmasını açıklar.
 •  3.2. Kristallendirme, buharlaştırma süblimleştirme, özütleme, damıtma ve kurutma işlemlerini ifade eder.
 • Maddeleri özelliklerinden yararlanarak tanıyabilecek.
 •  4.1. Kütlenin korunumunu ifade eder.
 •  4.2. Maddeyi fiziksel ve kimyasal özelliklerinden yararlanarak tanır.
 •  4.3. Katı ve sıvıların yoğunluğunu belirler.
 •  4.4. Erime ve kaynama noktalarının belirler.
 •  4.5. Çözünürlüğü ifade eder.
 • Kimyasal hesaplamaları gerçekleştirebilecektir.
 •  5.1. Kimyasal hesaplamalarla ilgili teorik bilgileri açıklar.
 •  5.1. Kimyasal hesaplamalarla ilgili teorik bilgileri açıklar.
 •  5.1.Kimyasal hesaplamalarla ilgili teorik bilgileri açıklar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken Kurallar ve Güvenli Çalışma
2. Hafta Kimyasallarla İlgili Tehlike Sembolleri ve Sembollerin Anlamları
3. Hafta Başlıca Laboratuvar Malzemeleri ve Kullanımları
4. Hafta Başlıca Laboratuvar Malzemeleri ve Kullanımları
5. Hafta Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-I
6. Hafta Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-I
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-I
9. Hafta Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-I
10. Hafta Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-I
11. Hafta Maddelerin Özelliklerinden Yararlanarak Tanınması
12. Hafta Maddelerin Özelliklerinden Yararlanarak Tanınması
13. Hafta Kimyasal Hesaplamalar
14. Hafta Kimyasal Hesaplamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kimya teknolojisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 1 1 1 1 1
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 5 5 5 5 5
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 1 1 1 1 1
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 2 2 2 2 2
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 2 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 2 2 2 2 2
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 2 2 2 2 2
PY8) Kimya teknolojisi ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 1 1 1 1 1
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 1 1 1 1
PY10) Kimya teknolojisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 1 1 1 1 1
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 15 1 25
Uygulamalı Ders 14 1 0 45
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 17
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 45
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 16
Ara Sınavlar 1 6 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri