KTE 102

Endüstriyel Kimya

Dersin Adı: KTE 102 Endüstriyel Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ahmet Biçer, Hayri Yalçın. 2007; İnorganik Kimyasal Teknoloji, İlke Yayınevi, Ankara 436 s
Yardımcı Ders Kitabı Aral Olcay. 1998; Kimyasal Teknolojiler, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 310 s.
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere kimyanın endüstride nasıl uygulandığı konusunda temel bilgiler vermek ve sıklıkla karşılaşılan bazı kimyasalların endüstriyel üretim aşamalarını incelemektir. Ayrıca öğrencilerin girişimcilik konusunda yönlendirilmesi ve seçtikleri bir iş kolunda proje hazırlama ve sunum becerisi kazanmaları da amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Temel Kavramlar: Endüstriyel kimya, Kimyagerlik hakkında kanun, Kimyagerin tanımı ve görevleri, Girişimcilik: Girişimcilik kavramı, küçük işletmeler ve özellikleri, maliyet hesapları; Endüstriyel Atıklar: Hava kirliliği, endüstriyel atık sular, suların arıtım yöntemleri; Endüstriyel Gazlar: Oksijen, azot ve hidrojen gazları, özellikleri ve üretim yöntemleri; Endüstriyel Asitler: HNO3, H2SO4, HCl ve H3PO4 gibi asitlerin özellikleri, kullanım alanları ve üretim yöntemleri; Endüstriyel Bazlar: NaOH, NH3 özellikleri, kullanım alanları ve üretim yöntemleri; Endüstriyel Tuzlar: Soda özellikleri, kullanım alanları, üretim yöntemleri; Gübre Endüstrisi: Gübre tipleri, üretim yöntemleri; Çimento Endüstrisi: Çimentonun özellikleri, ham maddeleri üretimi; Organik Endüstriyel Kimya: Özellikler ve üreünler; Sentez Gazı; Sentez gazı ve sentez gazına dayanan ürünler; Yağlar ve Yağ Teknolojisi: Yağ ve yağ asitleri, yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri, yağların sınıflandırılması, kullanım alanları, üretim ve saflaştırma yöntemleri; Yüzey Aktif Maddeler: Tanım, surfaktanların fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitleri, sabunlar, deterjanlar ve üretim yöntemleri; Şeker Sanayi: Şekerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, şeker üretimi.

 
Dersin Öğrenim Çıktıları
1- Endüstriyel kimya ve kimyagerliğin temelleri hakkında bilgi sahibi olmalı
2- Küçük işletmelerin özelliklerini bilmeli ve girişimcilik fikri hakkında bilgi sahibi olmalı
3- Bir iş kolunda proje hazırlayabilmeli ve sunabilmeli
4- Sentez gazı ve sentez gazından üretilen ürünleri açıklayabilmeli
5- Çimentonun özelliklerini, hammaddelerini, çimentosunun üretim prosesini açıklayabilmeli
6- Sodyum hidroksit, amonyak ve klor üretiminin nasıl yapıldığını açıklayabilmeli
7- Endüstriyel gazların üretim yöntemlerini açıklayabilmeli
8- Yağ ve yağ asitlerini tanıyabilmeli, yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretim yöntemlerini ve rafinasyonunun nasıl yapıldığını açıklayabilmeli
9- Bazı önemli endüstriyel asitler, bazlar, tuzlar, gübreler ve yüzey aktif maddelerin özellikleri ve üretim yöntemlerini bilmeli
10- Şekerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve şeker üretimini bilmeli

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel Kavramlar: Endüstriyel kimya, Kimyagerlik hakkında kanun, Kimyagerin tanımı ve görevleri
2. Hafta Girişimcilik: Girişimcilik kavramı, küçük işletmeler ve özellikleri, maliyet hesapları; Endüstriyel Atıklar: Hava kirliliği, endüstriyel atık sular, suların arıtım yöntemleri
3. Hafta Endüstriyel Gazlar: Oksijen, azot ve hidrojen gazları, özellikleri ve üretim yöntemleri
4. Hafta Endüstriyel Asitler: HNO3 ve H2SO4 özellikleri, kullanım alanları ve üretim yöntemleri
5. Hafta Endüstriyel Asitler: H3PO4 ve HCl özellikleri, kullanım alanları ve üretim yöntemleri
6. Hafta Endüstriyel Bazlar: NH3, NaOH, Cl2 özellikleri, kullanım alanları ve üretim yöntemleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Endüstriyel tuzlar, Gübre Endüstrisi: Soda özellikleri, kullanım alanları ve üretimi; Gübre tipleri, üretim yöntemleri
9. Hafta Çimento Endüstrisi: Çimentonun özellikleri, ham maddeleri, üretimi, çeşitleri
10. Hafta Proje sunumları
11. Hafta Organik Endüstriyel Kimya: Özellikler ve ürünler; Sentez Gazı ve Sentez Gazına Dayanan Sentezler
12. Hafta Yağlar ve Yağ Teknolojisi: Yağ ve yağ asitleri, yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri, yağların sınıflandırılması
13. Hafta Yağlar ve Yağ Teknolojisi: Kullanım alanları, üretim ve saflaştırma yöntemleri
14. Hafta Yüzey Aktif Maddeler: Tanım, surfaktanların fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitleri, sabunlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY1) Endüstriyel Kimya teknolojisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 3 3 3 3 3
PY2) PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 4 4 4 4
PY3) PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3 3 3 3 3
PY4) PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 4 4 4 4 1
PY5) PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 3 3 3 3 3
PY6) PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 4 4 4 4 4
PY7) PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 4 4 4 4 4
PY8) PY8) Endüstriyel Kimya teknolojisi ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 2 2 2 2 2
PY9) PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 4 4 4 4 4
PY10) PY10) Endüstriyel Kimya teknolojisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 2 2 2
PY11) PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 15
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 10
Ara Sınavlar 1 7 2 10
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri