KIM 111

Genel Kimya

Dersin Adı: KIM 111 Genel Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mehmet Tüfekçi
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Atkins P, Jones L, 1997, Temel Kimya, W. H. Freeman and Company, Türkçe çeviri, New York
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Petrucci R H , Wismer R K, 1987, Genel Kimya, Macmillan Publishing Comp. New York 2.) Kotz J C , Purcell K F, 1987, Kimya ve Kimyasal Reaktivite, Saunders College Publishing, Philadelphia
Dersin Amacı Genel kimyanın temel bilgilerini kazandırmak.
Dersin Özeti

Atom, Molekül ve İyonlar. Kimyasal Formüller ve Denklemler. Atomun Elektronik Yapısı. Kimyasal Bağlar. Periyodik Tablo ve Elementler. Gazlar. Sıvılar. Katılar. Çözeltiler ve Çözünürlük. Asit ve Baz Kavramı. İyonik Denge. Çözelti Reaksiyonları. Yükseltgenme ve İndirgenme.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1.   Atomun yapısını bilir ve modellerini açıklar.
2.   Elementlerin periyodik özelliklerini ifade eder ve reaksiyon denklemlerini yazar.
3.   Gaz kanularını ifade eder, ilişkilerini açıklar.
4.   Kimyasal bağları ve çeşitlerini tanımlar. Kimyasal yükseltgeme ve indirgemeyi bilir, tepkimelerini açıklar.
5 .  Katı ve sıvıların genel özelliklerini bilir. Çözelti hazırlamasını bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Madde, elementler, bileşikler, karışımlar
2. Hafta Bileşiklerin adlandırılması
3. Hafta Ölçmeler ve birimler, kimyada miktar ölçümleri
4. Hafta Kimyasal formüllerin bulunması, çözeltiler
5. Hafta Kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal denklemler
6. Hafta Çökelme reaksiyonları, asit baz reaksiyonları, redoks reaksiyonları
7. Hafta Reaksiyon stokiometrisi, reaksiyon sınırlayıcılar
8. Hafta Gazların özellikleri, gaz kanunları
9. Hafta Moleküler hareket, gerçek gazlar
10. Hafta Termokimya, enerji ,ısı ve entalpi, kimyasal değişim entalpisi, reaksiyon ısıları
11. Hafta Atomun yapısı, Atom modelleri
12. Hafta Çok elektronlu atomların yapısı, atomların periyodik özellikleri, kimya ve periyodik sistem
13. Hafta Kimyasal bağlar, İyonik bağlar, kovalent bağlar
14. Hafta Poliatomik türlerin Lewis yapıları, Lewis asit ve bazları, iyonik ve kovalent bağların karşılaştırılması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 5 5 5 5 5
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 4 4 4 4 4
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri