KIM 103

Genel Kimya I- Laboratuarı

Dersin Adı: KIM 103 Genel Kimya I- Laboratuarı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 1
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Problem çözme, Deney
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin Amacı Kimyanın temel kavram ve ilkelerini pekiştirmek, öğrenciye pratik bllgl kazandırmak.
Dersin Özeti

Laboratuar malzemelerinin tanıtılması, kullanımı, yasaların deneylerle kanıtlanması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-  Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme

2-  Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme

3-  Kimya bilgilerini, biyokimyada kullanabilme ve uygulayabilme

4- Genel kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma

5- Yaşamsal faaliyetlerde gerçekleşen kimyasal olayları anlayabime ve yorumlayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel Bilgiler, laboratuarda uyulacak kurallar
2. Hafta Laboratuvar malzemelerinin tanınması, kullanımı
3. Hafta Kütlenin Korunumu
4. Hafta Maddeleri Tanıma
5. Hafta Katı ve sıvıların yoğunluğu
6. Hafta Yoğunluk ile ilgili problem çözümleri
7. Hafta Erime, kaynama, süblimleşme ve yoğunlaşma
8. Hafta Çözelti hazırlama
9. Hafta KClO3’ün ısıl bozunması
10. Hafta Gazların yayınımı
11. Hafta Uçucu bir sıvının mol kütlesinin saptanması
12. Hafta Molarite problem çözümleri
13. Hafta Su buharı ile damıtma
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 2 2
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 3 2 3 2
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 2 1 2 2
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 2 3 5 4 4
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 2 1 2 2 2
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 1 3 2 3 2
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 1 3 2 3 2
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 2 2 3 2
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 3 3 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 6 0 2 12
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri