KIM 102

Genel Kimya II

Dersin Adı: KIM 102 Genel Kimya II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Petrucci R.H., Harwood W.S., Herring F.G., Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Palme Yayıncılık, 8. baskıdan çeviri.
Yardımcı Ders Kitabı Chang, R. Genel Kimya Temel Kavramlar , Palme Yayıncılık, 2006. Mortimer, C.E., Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi, 1988
Dersin Amacı Kimyasal kinetik, denge, sulu ortamdaki dengeler, asit ve bazların özellikleri, kimyasal termodinamik ve temel elektrokimya kavramlarının öğretilmesi yanında kimya bilgi ve kavramlarını kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becer
Dersin Özeti

Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler‐Bazlar, Sulu Ortamda Asit baz dengeleri, Çözünürlük Dengeleri, Termodinamik ve elektrokimya

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-    Kimyasal tepkimelerin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.

2-    Kimyasal tepkilere yönelik problemleri çözebilme ve tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme

3-    Genel kimya dersinden öğrendiği bilgileri kendi alanında kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma

4-    Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme

5-    Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 8 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kimyasal Kinetik, Tepkime Hızları, Derişimler ve Tepkime Hızları
2. Hafta Tepkime Mekanizmaları, Hız eşitliği ve Sıcaklık, Katalizörler
3. Hafta Tersinir Tepkimeler ve Kimyasal denge
4. Hafta Problem çözümü
5. Hafta Denge Sabitleri, Basınçlar cinsinden ifade edilen denge sabitleri
6. Hafta Le‐Chatelier İlkesi ve problem çözümü
7. Hafta Asit Baz Kavramları ve Tanımlamaları(Arrhenius, Lowry‐Brönsted, Lewis Asit‐ Bazları,
8. Hafta Hidroliz, Asitlik Kuvveti ve Molekül yapısı, Tampon çözeltiler
9. Hafta Asit baz indikatörleri, nötralizasyon tepkimeleri ve titrasyonlar
10. Hafta Çökelme ve Çözünürlük Çarpımı, Çözünürlüğe Etki Eden Etmenler
11. Hafta Kompleksleşme tepkimeleri
12. Hafta Kimyasal termodinamik, Entropi ve Gibbs Serbest Enerjisi,
13. Hafta Elektrokimyanın temel ilkeleri
14. Hafta Termodinamiğin III. Yasası, Mutlak Entropi, Elektrod potansiyelleri ve ölçümleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 2 2 2 2
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 3 3 4 3 3
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 2 3 3 2 4
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 2 2 3 2 2
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 3 4 5 3 3
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 1 2 3 1 1
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 4 3 4 4 5
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 4 3 4 4 5
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 3 3 4 4 4
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 2 1 1 1 2
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 4 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 8 0 1 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 16 16
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 2 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 18 1 19
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri