KIM 101

Genel Kimya I

Dersin Adı: KIM 101 Genel Kimya I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr. Mehmet TÜFEKÇİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Palme Yayıncılık, 8. baskıdan çeviri.
Yardımcı Ders Kitabı Chang, R. Genel Kimya Temel Kavramlar , Palme Yayıncılık, 2006;
Dersin Amacı Dersin temel amacı madde, atomun yapısı, moleküller, bileşikler ve kimyasal reaksiyon türleri, maddenin halleri, kimyasal bağlar ve çözeltiler hakkında bilgi verme
Dersin Özeti

Madde ve özellikleri,belirsizlik ve anlamlı rakamlar, atomlar ve atom teorileri, elektron, periyodik cetvel ve atomik özellikler,kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,sulu çözeltilerde kimyasal tepkimeler, kimyasal bağlar, temel prensipleri, çözeltiler, çözelti derişimleri ve kolligatif özellikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-  Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme

2-  Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme

3-  Kimya bilgilerini, biyokimyada kullanabilme ve uygulayabilme

4- Genel kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma

5- Yaşamsal faaliyetlerde gerçekleşen kimyasal olayları anlayabime ve yorumlayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 5
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Madde ve özellikleri ölçme ve belirsizlik, anlamlı rakamlar
2. Hafta Atomlar ve atom terileri atom numarası ve izotoplar
3. Hafta Periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, elektron, atomik kütle, moleküler kütle
4. Hafta Kuantum teorisi ve elektronik yapı, kuantum sayıları, atomik orbitaller
5. Hafta Kimyasal formüller
6. Hafta Kimyasal bağlar,
7. Hafta Bileşiklerin Lewis yapıları
8. Hafta Yükseltgenme sayısı ve anorganik bileşiklerin adlandırılması
9. Hafta Moleküller arası kuvvetler
10. Hafta Sulu çözeltilerede kimyasal tepkimeler, yükseltgenme indirgenme tepkimeler
11. Hafta Yükseltgenme indirgenme tepkimelerinin denkleştirilmesi
12. Hafta Sulu çözeltiler ve özellikleri,
13. Hafta Çözelti derişimleri ve kolligatif özellikleri
14. Hafta Ozmos ve ozmotik basınç
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) : Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 2 3 4 3 3
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 3 3 4 4 5
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda kullanabilme 4 3 5 4 5
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 2 2 3 2 3
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 4 3 4 4 3
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 4 2 2 3 2
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 3 5 3 5 4
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 3 5 3 5 4
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 4 4 5 4 5
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 3 3 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 0 4 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 0 2 3
Ara Sınavlar 1 12 1 13
Yari Yılsonu sınavı 1 18 1 19
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri