ITA 102

Temel İtalyanca II

Dersin Adı: ITA 102 Temel İtalyanca II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı UZMAN KADİR YALÇIN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım , Tartışma
Önerilen Ders Kitabı rete 1 , libro di classe Marco Mezzadri e Paolo Balboni ed. guerra + cd
Yardımcı Ders Kitabı Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi Marco Mezzadri guerra edizioni
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında temel kullanıcı olan öğrenciyi giriş ya da keşif ( breakthrough )olarak adlandırılan A1 seviyesine getirmektir.
Dersin Özeti

Temel italyancaya başlangıç seviyesinde pratik bir şekilde günlük hayatta kullanma yeterliliğine sahip olabilmek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 . İtalyanca dil bilgisini öğretmek 

2. Günlük konuşmanın temelini sağlamak

3. İtalyanca telaffuzu doğru şekilde öğrenmek 

4. Anlamlı cümleler kurmayı ve kullanmayı sağlamak 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İsimlerin türleri , okuma parçası
2. Hafta Sıfatlar ( l`aggettivo ) , okuma parçası
3. Hafta Geçmiş zaman ( passato prossimo )
4. Hafta saatler , tarihler , yıllar ve yüzyıllar öğrenimi
5. Hafta Soru zarfları ( gli interrogativi )
6. Hafta Zarflar ( gli avverbi )
7. Hafta İtalyanca temel mutfak terimleri ve kullanım yerleri
8. Hafta VİZE HAFTASI
9. Hafta Edatlar ve diğer yer ifadeleri ( le preposizioni e altre espressioni di luogo )
10. Hafta Zaman edatları , okuma parçası
11. Hafta Gelecek zaman ( il futuro semplice )
12. Hafta Dönüşümlü fiiller ( i verbi riflessivi )
13. Hafta Şart ve haber kipleri
14. Hafta stare gerundio ve stare per infinito kullanımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir 4 4 4 3 4
PY2) Gıdaları ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür, teknoloji ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirebilecek bilgilere sahibidir 4 4 4 4 4
PY3) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibidir 4 4 4 4 4
PY4) Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularındaki bilgilerini mesleki alanında uygulayabilir 3 4 4 3 3
PY5) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında temel pişirme tekniklerini bilip uygulayabilir 3 4 4 3 4
PY6) Gıda ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir 3 4 4 3 4
PY7) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir 4 3 3 4 4
PY8) Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimseyerek yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir. 4 3 4 4 4
PY9) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında güncel gelişmeleri takip eder 5 5 5 5 5
PY10) Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini değerlendirerek uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilir 4 5 5 4 5
PY11) Gastronomi alanı ile ilgili başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilir yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurarak sunum yapabilir. 5 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 0 5 50
Kısa Sınavlar 5 0 1 5
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri