ISL 409

Müzakere Teknikleri

Dersin Adı: ISL 409 Müzakere Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Haleddin İbrahimli
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Canan Çetin, Mehmet Lütfi Arslan,. Müzakere Teknikleri: İlke, Süreç ve Uygulama. 2014, Beta Yayınları. Hakan Akın, Dış Ticarette Müzakere Teknikleri. Haziran 2014, İstanbul. Şemsettin Akçay, Müzakere Teknikleri. Ankara, 2011
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere yönetim ve yöneticilik konularında farklı perspektif ve teorilerin anlatılmasıdır. Derste, konulara genel bir çerçevede değinilecektir, devamında belirli kavramlar üzerinde detaylı bir şekilde çalışılacaktır.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

Derse katılan öğrenciler;

-Karar verme sürecinde takım çalışması yapabilecek,

-Karar verme sürecini etkileyen iç ve dış faktörlerin ayırdına varabileceki,

-Derste işlenen konular üzerine makale yazabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 10
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş, Müzakere Nedir?
2. Hafta Müzakere Sürecinde Amaçlar
3. Hafta Müzakereye Katılan Taraflar
4. Hafta Müzakerede Dİkkat Edilmesi Gereken Hususlar
5. Hafta Müzakere Sürecinin Aşamaları
6. Hafta Müzakere Stratejileri
7. Hafta Müzakerede Manevralar ve Oyunlar
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Müzakere Taktikleri
10. Hafta Alternatif Müzakere Şekilleri
11. Hafta İdari ve Ticari Müzakereler
12. Hafta Müzakere Sürecinde Yasal Faktörler
13. Hafta Müzakerede Etik
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 3 2 3 2
PY2) 3 3 3 4 3
PY3) 3 5 4 5 5
PY4) 2 2 3 4 4
PY5) 1 3 4 1 2
PY6) 1 2 2 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 3 3 2 1 3
PY9) 3 2 2 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri