ISL 401

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Dersin Adı: ISL 401 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Mustafa KÖKSAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Prof. Dr. Hayri Ülgen-Dr. S.Kadri Mirze-İşletmelerde Stratejik Yönetim, Prof. Dr. Ömre Dinçer - Strateik Yönetim
Yardımcı Ders Kitabı Stratejik Yönetim ile ilgili vaka çalışmalarını içeren kitap ve makaleler.
Dersin Amacı Öğrencilere Stratejik Yönetim hakkında bilgi vermek
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Küreselleşme ve ülkelere getirdikleri kazanımlar ve sorunlar,
2. Hafta Kavramlar (Vizyon-Misyon-Strateji-Politika-Program-Bütçe vs)
3. Hafta Kurumların ortalama yaşam sürelerini etkileyen temel faktörler,
4. Hafta Benchmarking - Vaka çalışmaları,
5. Hafta Swot Analizi - Vaka çalışmaları,
6. Hafta Vaka çalışması,
7. Hafta Vaka çalışması,
8. Hafta Vaka çalışması,
9. Hafta Üretim stratejileri,
10. Hafta Pazarlama stratejileri,
11. Hafta Finansman stratejileri,
12. Hafta İnsan Kaynakları stratejileri,
13. Hafta Günümüzde stratejik Yönetim,
14. Hafta Genel değerlendirme.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ekonomi biliminin temel kavramlarını kavrar. 3 4 4 5 3
PY2) Finans konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları tanır. 4 3 2 3 3
PY3) Ekonomiyi tanımlar. 2 2 3 3 3
PY4) Genel finans konularını yorumlar 4 3 4 3 3
PY5) Ekonomik kuramları tanır. 3 2 2 3 3
PY6) Küresel ekonomi ve uluslararası ekonomi konularını yorumlar. 3 2 3 3 3
PY7) Türkiye`nin ekonomik sorunlarına çözüm önerileri geliştirir. 2 3 3 3 3
PY8) Ekonomik ve finansal beklentilere uygun raporlama teknikleri geliştirir. 2 3 4 4 4
PY9) Ekonomik ve finansal konularda rapor hazırlar. 2 2 3 2 3
PY10) Ekonomi ve finans bilgilerini sistemli ve planlı bir şekilde sunar. 3 3 4 3 3
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 20 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri