ISL 401

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Dersin Adı: ISL 401 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Hayri Ülgen ve S.Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta, İstanbul, 2010, 5.Baskı.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı işletme öğrencisine çevre analizi yapabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Stratejik Yönetim, işletme yönetimi'nde çevre analizi becerisine sahip olmaktır. Çevre işletme yönetiminde, iç ve dış çevre olarak ikiye bölünmektedir. İç çevre analizi işletme analizi yapmak olarak yorumlanmaktadır. Dış çevre analizi ise sektör'ün ve piyasanın analiz edilmesidir. İç çevrede işletme fonksiyonları vardır. Bunlar; üretim ve pazarlama, stok, lojistik, tedarik, muhasebe, finans v.d.'dir. İç çevre analizinde yönetici, bu fonksiyonları analiz etmektedir. Dış çevrede ise sektör analizi yapılmakda ve müşteri, rakip, ürünler ve tedarikçiler analiz edilmektedir. Örneğin, pazarlama araştırması, mağazaların müşteri kartları dış çevrede yapılan bir analiz çeşididir.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. İşletme fonksiyonlarının işletme yönetimindeki önemini kavrayacaktır.
  2. İşletme öğrencisi çevre analizi yapabilme imkanına sahip olacaktır.
  3. Stratejik Yönetim teorilerini iç ve dış çevre analizinde kullanabilme becerisi kazanacaktır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Stratejik Yönetim: nedir? Çevre Analizi
2. Hafta İç çevre: İşletme Fonksiyonları
3. Hafta Dış çevre: Piyasa
4. Hafta İşletme Fonksiyonları (İç çevre): Lojistik, Tedarik, Üretim
5. Hafta İşletme Fonksiyonları: Stok
6. Hafta İşletme Fonksiyonları: Finans - Muhasebe
7. Hafta İşletme Fonksiyonları: Pazarlama
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dış çevre: Rakipler, Müşteriler, Ürünler, Tedarikçiler
10. Hafta Stratejik Yönetim Teorileri: Dış çevre analizi
11. Hafta Michael Porter: Beş Faktör teorisi, Rekabet Stratejileri, Değer zinciri analizi
12. Hafta Kaynak bağımlılığı teorisi, Ürün yaşam eğrisi, BDG Matrisi
13. Hafta Örnek Olay 1,2,3
14. Hafta Örnek Olay 4,5,6
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri