ISL 311

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Dersin Adı: ISL 311 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Haleddin İbrahimli
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İrfan Erdoğan, Teori ve Pratikte Halkla ilişkiler, 2006, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin temel hedefi, günümüzde giderek artmakta olan sektörel taleplerin karşılanması ve alanda yürütülen akademik çalışmalara katkı sağlanması açısından, öğrencilerin çağdaş gelişmeleri izleyen bir birey olarak teknik, idari ve akademik konularda gelişme
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 10
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı, Ders İçeriği Üzerine Fikir Alışverişi
2. Hafta Kavram Olarak Halkla İlişkiler, Dünyada ve Türkiye`de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
3. Hafta Halkla İlişkiler ve İletişim, Meslek Olarak Halkla İlişkiler
4. Hafta Halkla İlişkilerde Stratejik Yönetim
5. Hafta Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortamlar, Araçlar ve Yöntemler
6. Hafta Halkla İlişkiler Modelleri, Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler
7. Hafta Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Halkla İlişkilerde Stratejik Uygulamalar
10. Hafta Bilgi Toplumunda Halkla İlişkiler ve Halkla İlişkilere Eleştirel Yaklaşımlar
11. Hafta Medya İlişkileri
12. Hafta Halkla İlişkilerde Etik
13. Hafta Tanıtımla İlgili Kavramlar, Tanıtım/Reklam Stratejisi ve Araçları
14. Hafta Yurt içi ve Yurt dışı Organizasyonlarda Duyuru
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri