ISL 307

Üretim Yönetimi

Dersin Adı: ISL 307 Üretim Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Mahmut Tekin, Üretim Yönetimi Cilt 1
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramların, kuralların ve yöntemlerin öğretilmesidir. Bu derste, üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemleri incelenmektedir.
Dersin Özeti

Üretim yönetiminin temel kavramları. Üretim sistemleri ve üretim Sistemlerinin sınıflandırılması. Kuruluş yeri seçimi. İşyeri düzenlemesi. Mamul tasarımı. Kapasite planlaması. İş analizleri; Metod ve zaman etüdü. Teknoloji seçimi. Tamir-bakım planlaması.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Üretim yönetiminin temel kavramları, üretim sistem ve stratejilerini tanımlayabilir.
2 Üretim yönetiminin firmanın işletme stratejileri içerisindeki rolünü tanımlayabilir.
3 Üretim fonksiyonun diğer işletme fonksiyonları ile olan ilişkisini kavrayabilir
4 Üretim sistem ve stratejilerinin işletme verimliliği üzerine etkisini açıklayabilir
5 İşletme yönetiminin amaçlarına en uygun üretim sistem ve süreçlerini tasarlama konusunda görev alabilir.
6 İşletme kuruluş yeri seçimi ve fabrika düzenleme çalışmalarında bulunabilir.
7 Temel kapasite hesaplamalarını ve bunlara dayalı planlama işlemlerini yapabilir.
8 İş analizlerine dayalı süreç ve zaman çalışmaları yapabilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Üretim Yönetimine Giriş
2. Hafta Üretim Yönetiminin Temel Kavramları
3. Hafta Üretim Sistemleri
4. Hafta Mamul Tasarımı
5. Hafta Kuruluş Yerinin Seçimi
6. Hafta Kuruluş Yerinin Seçimi (Devam)
7. Hafta İş Yeri Düzenleme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kapasite Planlaması
10. Hafta Kapasite Planlaması (Devam)
11. Hafta İş Analizleri
12. Hafta İş Analizleri (Devam)
13. Hafta Teknoloji Seçimi
14. Hafta Tamir-Bakım Planlaması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri