ISL 304

Pazarlama Stratejileri ve Araştırmaları

Dersin Adı: ISL 304 Pazarlama Stratejileri ve Araştırmaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Avni Yetim
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Bahtışen Kavak; Pazarlama Araştırmaları-Tasarım ve Analiz
Yardımcı Ders Kitabı Prentice Hall; 4 edition (December 12, 2002)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama araştırmaları konusunda teorik ve pratik bilgiler kazandırmaktır
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlama araştırması kavramı, pazarlama araştırmasının tanımı. Pazarlama araştırmasının önemi
2. Hafta Pazarlama araştırmasının diğer akademik alanlarla olan ilgisi ve organizasyonda pazarlama araştırmasının yeri
3. Hafta Pazarlama araştırması süreci
4. Hafta Pazarlama araştırmasında problemin tanımlanması.
5. Hafta Örnekleme ve örnekleme yöntemleri.
6. Hafta Pazarlama araştırmasında birincil ve ikincil veriler.
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Pazarlama araştırmasında soru ve ölçek türleri. Pazarlama araştırmasında gözlem ve gözlem yöntemleri.
9. Hafta Pazarlama araştırmasında deney yöntemi. Verilerin toplanması ve verilerin sınıflandırılması.
10. Hafta Verilerin analizi (Frekans, Yüzde, Ortalama, Mod, Medyan, Çapraz Tablolar).
11. Hafta Değişkenler arasındaki ilişkileri ve farklılıklarla ilgili veri analizi (Ki-kare, T Testi, One-Way Anova/ Tekli Varyans, Manova/Çoklu Varyans
12. Hafta Regresyon ve Korelasyon, Pazarlama araştırma raporunun hazırlanması.
13. Hafta Rapor Sunumları
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri