ISL 302

Araştırma Yöntemleri

Dersin Adı: ISL 302 Araştırma Yöntemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Burak HERGÜNER
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı W.L. Neumann, Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1 ve 2, İstanbul: Yayın Odası, 2009
Yardımcı Ders Kitabı Keith F. Punch(2005), Sosyal Araştırmalara Giriş, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2005.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimsel araştırma sürecine ilişkin temel kuramsal ve yöntemsel donanımları edinmelerini sağlamaktır. Dersi alan öğrencilerin sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemlerine ilişkin temel kavramların bilgisini kazanması beklenmektedir.
Dersin Özeti

Eleştirel okumadan literatür taramaya, araştırma yöntem ve tekniklerinden, veri analizine nitel ve nicel sosyal araştırma süreçleri tartışılacaktır

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Öğrenci, literatür tarama ve eleştirel okuma yeteneğini geliştirir.
  2. Öğrenci, araştırma sorularını tanımlayabilme yeteneğini geliştirir.
  3. Öğrenci, araştırmada ihtiyaç duyulacak veri türü ve veri toplama tekniklerini tanımlayabilir.
  4. Öğrenci, verileri kategorize edebilir.
  5. Öğrenci, veri analizi yapabilmeye ilişkin temel kavram, bilgi ve donanımları edinir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Epistemoloji ve Metodoloji Nedir?
2. Hafta Sosyal Bilimlerde Araştırma Paradigmaları
3. Hafta Literatür Taraması ve Eleştirel Düşünce
4. Hafta Kavramlar ve Tanımlama Stratejileri
5. Hafta Betimleme, Kestirim ve Nedensellik
6. Hafta Teori ve Gözlem
7. Hafta Araştırma Dizaynı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Nicel Yöntem ve Stratejiler 1
10. Hafta Nicel Yöntem ve Stratejiler 2
11. Hafta Tarihsel Karşılaştırmalı Analiz ve Nitel Verilerin Analizi
12. Hafta Araştırma Örnekleri
13. Hafta Araştırma Örnekleri
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri