ISL 252

Örgüt Geliştirme

Dersin Adı: ISL 252 Örgüt Geliştirme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Balcı, Ali(2007). Etkili Okul: Okul Geliştirme. Ankara: PEGEM
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Örgüt geliştirmenin ilke ve yöntemleri doğrultusunda öğrencilere, eğitim yönetimindeki yeni yaklaşımların benimsetilmesi.
Dersin Özeti

Örgüt geliştirmenin ilke ve yöntemleri, örgüt geliştirme sürecinde rol oynayan paydaşlar, örgütsel gelişme ve yönetimi, öğrenen örgütler, toplam kalite yönetimi, iş zenginleştirme, stratejik planlama, acil durum yönetimi, eğitimde yenileşme, eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Örgüt ve yönetim bilimindeki ana paradigmaları kavrar
2 Örgüt ve yönetim bilimindeki ana paradigmaları okul örgütlerine uygular.
3 Okul örgütlerini (a) yapısalcı, (b) insan kaynakları, (c) politik ve (d) kültürel ve sembolik paradigmalar açısında değerlendirir.
4 Örgütlerde etkililik ve yeterlik kavramını kavrar.
5 Etkili okulların özelliklerini kavrar
6 Bir okulu etkililik kriterleri açısından değerlendirir.
7 Örgütlerde değişim sürecini analiz eder ve değerlendirir.
8 Örgüt geliştirme müdahale tekniklerini bilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Örgütsel Değişim ve Gelişimle İlgili Kavramlar
2. Hafta Örgütsel Değişim ve Gelişimle İlgili Kavramlar
3. Hafta Örgütsel Değişme Koşulları
4. Hafta Örgütsel Gelişmenin Boyutları
5. Hafta Örgüt Geliştirme Kuramları
6. Hafta Örgüt Geliştirme Kuramları
7. Hafta Bir Örgüt Geliştirme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bir Örgüt Geliştirme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi
10. Hafta Örgüt Geliştirme ve Liderlik
11. Hafta Örgüt Geliştirme ve Liderlik
12. Hafta Güçlendirme ve İş Zenginleştirme
13. Hafta Güçlendirme ve İş Zenginleştirme
14. Hafta Türk Milli Eğitim Sistemi içinde Örgüt Geliştirme Çabaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 03 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 2 0 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 94
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri