ISL 248

Toplam Kalite Yönetimi

Dersin Adı: ISL 248 Toplam Kalite Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Çelik, Adnan (2010).Toplam Kalite Yönetimi, 2.b., Gazi Kitabevi Tic. Ltd.Şti., Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere toplam kalite yönetimi ile temel kavramları sunmaktır.
Dersin Özeti

Kalite kavramı, kalite kavramının gelişimi Küresel rekabet ve yeni yönetim paradigmaları Toplam kalite yönetimi ve klasik yönetim arasındaki farklar Toplam kalite yönetimi felsefe ve ilkeleri Toplam kalite yönetimi araçları Toplam kalite yönetimi uygulamaları Kalite Kontrol çemberleri işleyişi Toplam kalite yönetiminin süreç olarak uygulanması Toplam kalite yönetiminde liderlik ve önemi Toplam kalite yönetimi başarı koşulları Toplam kalite yönetimine yönelik eleştiriler Türkiye’de toplam kalite yönetimi Kalite uygulamalarında kalite ödülleri

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Kalite kavramını tanımlamak
2 Toplam kalite yönetimi felsefe ve kültürünü açıklamak
3 Toplam kalite yönetimi araç ve tekniklerini açıklamak
4 Kalitenin oluşumunda insan ve süreç performansını tartışmak
5 Toplam kalite yönetimi uygulamalarını tartışmak
 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalite Kavramı
2. Hafta Kalitenin Amaçları ve Kalitenin Unsurları
3. Hafta Kaliteyi Etkileyen Faktörler, Kalite İle İlgili Kavramlar
4. Hafta Toplam Kalite Yönetimi (TKY)Kavramı
5. Hafta TKY`nin Genel Özellikleri, TKY`nin Yararları ve Amaçları
6. Hafta TKY Felsefesi ve standartların Gelişimi
7. Hafta TKY’nin Uygulanma Süreci
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta TKY Araçları ve Teknikleri I
10. Hafta TKY Araçları ve Teknikleri II
11. Hafta Kaliteyi Artırma Faaliyetleri
12. Hafta Kalite Yönetim Sistemi
13. Hafta Kalite Kültürü, TKY ve Etik
14. Hafta Kaliteli Zaman, Yaşam Kalitesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 03 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 2 0 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 94
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri