ISL 246

Pazarlama Yönetimi

Dersin Adı: ISL 246 Pazarlama Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Kotler, P. (2010) Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control,Prentice Hall, New Jersey, USA
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilerin pazarlama yönetimi olgusunu anlaması ve analiz etmesi için temel bilgileri sağlama ve kapsamlı bir pazarlama programını geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Pazarlamada karar verme ve pazarlama yönetim süreci aşamaları, mamul, mamul hayat eğrisi, yeni mamul geliştirme, ambalaj, marka, fiyat ve fiyatlandırma yöntemleri, fiyatlandırma stratejileri ve fiyatlandırmada esneklikler, tutundurma ve pazarlama iletişimi, kişisel satış ve satış yönetimi süreci, kişisel satışta beden dili, kişisel satış süreci ve satış geliştirme, reklam ve halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve doğrudan pazarlama araçları, e-ticaret ve internette pazarlama, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, pazarlama bölümünün organizasyonu, pazarlama denetimi, pazarlama alanında güncel konular ve vaka analizi (ilişki pazarlaması, kitlesel kişiselleştirme, deneyim pazarlaması, hizmet pazarlaması vd.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Bir mamulün pazara sunulması için gerekli pazarlama programlarını hazırlar.
2 Mamul, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejilerini tanımlar.
3 Mamul, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejileriyle ilgili kararları alır.
4 Pazarlama bölümünün örgütsel yapısını oluşturur.
5 Pazarlama faaliyetlerini denetler

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlamada Karar Verme ve Pazarlama Yönetim Süreci Aşamaları
2. Hafta Mamul, Mamul Hayat Eğrisi, Yeni Mamul Geliştirme, Ambalaj, Marka
3. Hafta Fiyat ve Fiyatlandırma Yöntemleri
4. Hafta Fiyatlandırma Stratejileri ve Fiyatlandırmada Esneklikler
5. Hafta Tutundurma ve Pazarlama İletişimi
6. Hafta Kişisel Satış ve Satış Yönetimi Süreci
7. Hafta Kişisel Satışta Beden Dili, Kişisel Satış Süreci ve Satış Geliştirme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Reklam ve Halkla İlişkiler
10. Hafta Doğrudan Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama Araçları
11. Hafta E-ticaret ve İnternette Pazarlama
12. Hafta Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım
13. Hafta Pazarlama Bölümünün Organizasyonu
14. Hafta Pazarlama Denetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 03 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 2 0 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 94
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri