ISL 207

Yönetim ve Organizasyonu

Dersin Adı: ISL 207 Yönetim ve Organizasyonu
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Tamer Koçel-İşletme Yöneticiliği/ Diğer yardımcı kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Yönetim ve organizasyon kavramlarını öğretmek, güncel yönetim ve organizasyon yaklaşımları hakkında bilgi vermek, yönetim ve organizasyon teorilerinin iş hayatında nasıl kullanıldığını açıklamak.
Dersin Özeti

Yönetim ve organizasyon kavramları, yönetim kuramlarına giriş, klasik yönetim kuramı, Taylorizm kuramı ve ilkeleri, yönetim süreci yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımına yönetilen eleştiriler, Neo-klasik yönetim yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, sistem yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, modern sonrası yönetim yaklaşımına yol açan gelişmeler, modern yönetim yaklaşımları: toplam kalite yönetimi, dış kaynak kullanımı, şebeke organizasyonlar, değişim mühendisliği, personel güçlendirme, kıyaslama, öğrenen organizasyonlar, stratejik ortaklıklar, rekabet tabanlı yönetim, yönetim ve organizasyon teorilerine göre günümüz çalışma koşullarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Yönetim ve organizasyon teorilerini tanımlar.

2.Örgütsel yapı içinde yönetimin ne şekilde işleyebileceğini tanımlar.

3.Yönetim teknik ve kuramlarına ilişkin teorik bilgilerin çalışma hayatında nasıl kullanıldığını yorumlar.

4.Bir örgütü başarılı bir şekilde yönetebilmek için insan faktörünün nasıl etkili çalıştırılabileceği ile ilgili stratejileri tanımlar.

5.İşletme yönetiminde uygulanan güncel teknik ve yöntemlerin nasıl kullanıldığını analiz eder ve sorgular.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Organizasyon tanımı ve özellikleri
2. Hafta Klasik yönetim kuramı
3. Hafta Neo-klasik yönetim kuramı
4. Hafta Neo-klasik yönetim kuramı
5. Hafta Modern yönetim kuramı
6. Hafta Sistem yaklaşımı ve durumsallık yaklaşımı
7. Hafta Çevreye uyum ve değişimle ilgili yaklaşımlar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Modern sonrası yönetim yaklaşımları
10. Hafta Günümüz yönetim anlayışı ve yaklaşımlarının klasik yaklaşımlarla karşılaştırılması
11. Hafta Toplam kalite yönetimi, temel yetenek , dış kaynaklardan yararlanma
12. Hafta Şebeke örgütleri, değişim mühendisliği, kıyaslama
13. Hafta Öğrenen örgütler, personel güçlendirme,stratejik ortaklıklar,
14. Hafta Yalın örgütler, sıfır hiyerarşi, küçülme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri