ISL 202

İstatistik II

Dersin Adı: ISL 202 İstatistik II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul Newbold (Çev.: Ümit Şenesen), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Temel istatistik ve olasılık bilgisini öğretmek
Dersin Özeti

Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Nokta Tahmini, Güven Aralıkları, Hipotez Testleri, Uyum İyiliği ve Capraz Tablolar, İlişki Analizi, Basit Regresyon Analizi, Tek Yönlü Varyans Analizi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Temel Olasılık ve İstatistik bilgisi

2.Analitik düşünme yetisi

3.Rakamlardan yorum yapma ve karar verme yetisi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sürekli Rassal Değişkenler ve Bunların Olasılık Dağılımlarına Giriş
2. Hafta Normal Dağılım
3. Hafta Binom Dağılımının Normal Yakınsaması ve Üstel Dağılım
4. Hafta Örnekleme Dağılımları: Örneklem Ortalamasının Örnekleme Dağılımı
5. Hafta Örnekleme Oranının Örnekleme Dağılımı
6. Hafta Örneklem Varyansının Örnekleme Dağılımı
7. Hafta Aralık Tahmini Bir Normal Dağılım Ortalamasının Güven Aralıkları: Anakütle Varyansı Biliniyor
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Anakütle Oranının Güven Aralıkları (Büyük Örneklemlerde)
10. Hafta Normal Dağılmış İki Anakütlenin Ortalamaları Arasındaki farkın Güven Aralıkları
11. Hafta Normal Dağılmış İki Anakütlenin Ortalamaları Arasındaki farkın Güven Aralıkları: Anakütle Varyansı Bilinmiyor
12. Hafta Hipotez Testi Bir Normal Dağılım Ortalamasının Test Edilmesi: Anakütle Varyansı Biliniyor Bir Normal Dağılım Ortalamasının test Edilmesi: Anakütle Varyansı Bilinmiyor
13. Hafta Anakütle Oranının Test Edilmesi (Büyük Örneklemlerde) Bir testin Gücünün Ölçülmesi
14. Hafta İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Test Edilmesi İki Anakütle Oranı Arasındaki Farkın Test Edilmesi (Büyük Örneklemlerde) Bir Normal Dağılım Varyansının Test Edilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 5 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 182
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri