ISL 202

İstatistik II

Dersin Adı: ISL 202 İstatistik II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Kaptan Kaptangil
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı M.R.Spiegel ve L.J. Stephens, “İstatistik”, Nobel Yayınevi.
Yardımcı Ders Kitabı Prof.Dr. Fikri Akdeniz,”Olasılık ve İstatistik”, Baki Kitabevi
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel İstatistik kavramları ile temel istatistiksel yöntemlerin öğretilmesidir.
Dersin Özeti

Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Nokta Tahmini, Güven Aralıkları, Hipotez Testleri, Uyum İyiliği ve Capraz Tablolar, İlişki Analizi, Basit Regresyon Analizi, Tek Yönlü Varyans Analizi

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Toplanan verilerin derlenmesi. Verileri grafiksel ve basit yöntemlerle özetleyerek sunabilme
  2. Verileri grafiksel sunabilme
  3. Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerinin hesaplanabilmesi ve yorumlanabilmesi
  4. Bazı istatistiksel yöntemleri kullanabilme ve yorumlama
  5. İstatistiksel sonuç çıkarabilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İstatistiğin Tanımı ve temel kavramlar
2. Hafta Merkezi Eğilim ölçülerine giriş(Ortalamalar), analitik ortalamalar ve özellikleri
3. Hafta Standart sapma. Standardize değerler
4. Hafta Değişim katsayısı. Toplanma Oranı
5. Hafta Normallik testi ve normal dağılım
6. Hafta Basıklık ölçüleri.
7. Hafta Aralık Tahmini Bir Normal Dağılım Ortalamasının Güven Aralıkları: Anakütle Varyansı Biliniyor
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Anakütle ortalaması için güven Aralığı. Anakütle Oranı için güven aralığı
10. Hafta Hipotez Testlerine giriş ve temel kavramlar. Anakütle ortalaması için hipotez testleri
11. Hafta İki anakütle ortalamasının farkı için hipotez testleri
12. Hafta Anakütle oranı için hipotez testi
13. Hafta İki anakütle oranına ilişkin hipotez testi
14. Hafta Basit Regresyon ve Korelasyon
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 5 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 182
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri