ISL 201

İstatistik I

Dersin Adı: ISL 201 İstatistik I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Kaptan Kaptangil
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Prof.Dr. Özer Serper, “İstatistik I ”, Ezgi Kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı Prof.Dr. Fikri Akdeniz,”Olasılık ve İstatistik”, Baki Kitabevi
Dersin Amacı Bu dersin amacı betimsel istatistiğin temel kavramlarını ve uygulamalarını öğretmektir.
Dersin Özeti

İstatistiğe giriş, temel kavramlar, Merkezi konum ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, sınıflanmış veriler ve ölçüler, olasılık, kesikli rastlantı değişkenleri ve olasık dağılımları, sürekli rastlantı, değişkenler.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Toplanan verilerin derlenmesi
  2. Verileri grafiksel sunabilme
  3. Merkezi eğilim ölçülerinin hesaplanabilmesi ve yorumlanabilmesi
  4. Dağılım ölçülerinin tanımlanabilmesi ,hesaplanabilmesi
  5. Standart normal dağılım bilgileriyle olasılık hesaplayabilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İstatistiğe Giriş
2. Hafta Verilerin toplanması ve derlenmesi
3. Hafta Seriler
4. Hafta Merkezi Eğilim ölçülerine giriş(Ortalamalar) ve sınıflandırılması
5. Hafta Mod, medyan ve bölenler
6. Hafta Dağılma ölçülerine giriş
7. Hafta Standart sapma ve özellikleri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Standardize değerler, değişim katsayısı, Çebişev eşitsizliği
10. Hafta Toplanma Oranı, Momentler: Orijine ve aritmetik ortalamaya göre momentler.
11. Hafta Momentler arası ilişkiler, Eğiklik ve Basıklık Ölçülerine giriş
12. Hafta Eğiklik ölçüleri
13. Hafta Basıklık ölçüleri
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 5 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 182
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri