ISL 114

Bilgi Toplumu

Dersin Adı: ISL 114 Bilgi Toplumu
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı BİT’de yaşanan gelişmeler toplumların sosyo-ekonomik yapılarını da hızla değiştirmektedir. Toplumların küreselleşen dünyada kalkınmalarını sürdürebilmeleri bu değişimlere ayak uydurmalarıyla paralellik taşımaktadır. Bu amaçla dünyada yaşanan gelişmelerin tanımlanması ve uyum sağlama konusundaki stratejilerin tartışılması dersin amacını oluşturmaktadır.y
Dersin Özeti

Bilgi / Bilgiye Erişim ve kullanım/ Bilginin Küreselleşmesi / Üretim Tarzında Değişme / Sosyo-Ekonomik Etkileşim/ Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi/Yeni ekonomi ve özellikleri/ Mikro, makro ve uluslar arası ekonomideki değişimler/entelektüel sermaye /BİT ve Internet/ e-ticaret/ e-devlet/ AR-GE/ inovasyon/eğitim ve beşeri sermaye.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Dersin amacı, kapsamı, tanıtımı ve içeriğini kavrar

2.Bilgiyi derleyebilir ve kullanabilir

3.Üretim tarzında değişim,bilgi toplumuna uygun eğitim,sosyo-ekonomik etkileşim ve bilginin küreselleşmesini tanımlar

4.Bilgi toplumu ve bilgi toplumunun ekonomik yönünü anlama, yeni ekonomi ve özelliklerini kavrar

5.Entelektüel Mülkiyet kavramı,yeni ekonominin toplumsal,ekonomik ve teknolojik boyutlarını tanımlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Küreselleşme
2. Hafta Sanayileşme
3. Hafta Eğitim
4. Hafta Sivil toplum
5. Hafta Üretim
6. Hafta Rekabet
7. Hafta Sermaye
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Fiyatlandırma
10. Hafta Elektronik
11. Hafta Finans
12. Hafta Pazarlama
13. Hafta Dijital bölünme
14. Hafta Muhasebe
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 03 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 2 0 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 94
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri