ISL 112

Zaman ve Stres Yönetimi

Dersin Adı: ISL 112 Zaman ve Stres Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Yaşamın her alanında; iş yaşamında ve iş dışı yaşamda zaman yönetimi bilincini kazandırmak, özellikle bilgi toplumunun gereklerine uygun olarak, bütüncül bir zaman anlayışını kazandırmak ve negatif stresi azaltmanın, pozitif stresi muhafaza etmenin yollarını aktarmaktır.
Dersin Özeti

Zaman ve Stres Yönetimine ilişkin temel kavramlar, Geleneksel analitik doğrusal zaman yönetimi anlayışı, Bilgi toplumu ve değişen zaman yönetimi anlayışı, Bütüncül bir zaman yönetimi anlayışına doğru, Yeni zaman yönetimi anlayışı, amaçlar konusunu, hiyerarşi, ardışıklık, öncelikler ve planlar konusunu nasıl değiştiriyor?, Çok şeyi bir arada yapma, Yaşamsal alanlar ve bu alanlara harcanak zaman, Günü değerlendirmek, Randevu zamanı, Biyoritm ve biyoritme uygun bir zaman anlayışı, Negatif ve pozitif stres, Stresi artırmak ve azaltmak

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.İş hayatının gereklerini öğretir.

2.İş disiplinini öğretir.

3.Plan yapmanın önemini öğretir.

4.İş hayatına uyumu kolaylaştırır.

5.Özel yaşamı düzenlemeye katkı sağlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Konuya ilişkin temel kavramlar, zaman-yönetim ilişkisi , zaman anlayışının tarihi
2. Hafta Fiziksel zaman, psikolojik zaman, sosyal zaman
3. Hafta Zaman yönetimi anlayışındaki değişim, Bilgi çağında yeni bir zaman anlayışı
4. Hafta Zaman yönetimi sayesinde, bireyi ve organizasyonu güçlendirme
5. Hafta Zaman yönetiminin organizasyonel düzen ve düzensizlik üzerindeki etkisi
6. Hafta Amaçlar konusuna yeni bir yaklaşım, işler sıralanmalı mı?
7. Hafta Öncelikler konusuna yeni biır yaklaşım
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Planlama
10. Hafta İş zamanı, iş dışı zaman
11. Hafta Biyoritm ve biyoritme uygun yaşam düzeni, çalışma hayatı ve bir program örneği
12. Hafta Nitelikli zaman ve zamanın niceliksel yönü
13. Hafta Stres ve stres kaynakları, olumlu ve olumsuz stres, stresi azaltma teknikleri
14. Hafta Stres ve stres kaynakları, olumlu ve olumsuz stres, stresi azaltma teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 03 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 2 0 2
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 94
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri