ISL 103

İşletme Bilimine Giriş I

Dersin Adı: ISL 103 İşletme Bilimine Giriş I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, İstanbul,2010
Yardımcı Ders Kitabı Mümin Ertürk, İşletme Biliminin Temelleri, İstanbul,2009
Dersin Amacı Bu dersin amacı; özel sektör ve kamu sektöründe çalışacak yönetici adaylarına, işletmelerin kuruluş öncesi, kuruluş ve kuruluş sonrası faaliyetlere ilişkin genel konuları verip gerek ülke gerekse küresel düzeyde temel bilgileri vermektir.
Dersin Özeti

Bu derste işletmenin temel prensipleri ve teorileri ile bu teorilerin iş hayatındaki uygulamaları ele alınmaktadır.İşletmecilikte Temel Kavramlar, İşletmenin Çevresi, İşletmelerin sınıflandırılması, Kapasite ve KOBİ’ler, İşletmeler Arası Anlaşmalar, Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri, Halkla İlişkiler ve Araştırma Geliştirme, İşletme Yönetimin Tanımı, Gelişimi ve Fonksiyonları, Tedarik ve Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletmelerde Kuruluş Çalışmaları ve Kuruluş Yeri Faktörleri, İşletme Yönetimin Tanımı, Gelişimi ve Fonksiyonları, Tedarik ve Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Araştırma Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.İşletmecilikle ilgili temel kavramları tanımlar.

2.İnsan ihtiyaçları ve ekonomik faaliyetlerle ilişkisini ayırt eder

3.işletme yönetimiyle ilgili sorunların analiz eder

4.İşletme kuruluşu hakkında bilgi sahibi olur.

5.İşletme fonksiyonları ile diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi açıklar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşletme biliminin tarihi gelişimi
2. Hafta İhtiyaç kavramı
3. Hafta İşletme ve girişimcilik kavramları
4. Hafta İşletmenin diğer bilim dallarıyla ilişkisi
5. Hafta İşletmenin fonksiyonları
6. Hafta İşletmenin amaçları
7. Hafta İşletmelerin sınıflandırılması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İşletmelerin birleşmeleri
10. Hafta İşletmelerde büyüklük ve kapasite
11. Hafta Kobilerin önemi
12. Hafta İşletmenin kuruluşu
13. Hafta İşletmenin yönetim fonksiyonu
14. Hafta İşletmenin organizasyon fonksiyonu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 5 0 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 16 0 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri