ISG 212

Afet ve Acil Durum Yönetimi

Dersin Adı: ISG 212 Afet ve Acil Durum Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Tayfun ÖZDİKMEN)
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Yönetmelik
Dersin Amacı Afet anında en doğru yönetimi göstermek için riskli durumları yorumlayabilmek.
Dersin Özeti

acil durum ve afet yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra  çözümleyici ve iletişim becerilerini ilerletmeye ve yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama ve yasal dayanaklar da içinde olmak üzere çeşitli kariyer yollarında gelişme sağlamaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Genel tanımlar hakkında bilgi sahibi olur

2) Risk yönetimi konusunda soğukkanlı olmayı bilir

3) Risk anında çözümleme yapabilir

4) Afet durumunda liderlik yapabilir

5) Riskli durumlar da ani ve doğru kararlar alabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Afetler Ve Tanımları
2. Hafta Acil Durumun Tanımı Ve Planların Hazırlanması
3. Hafta Acil Durum Müdahale Ekibi Görev Ve Sorumlulukları
4. Hafta Acil Durum Işleyişi
5. Hafta Acil Durum Eylem Planı Organizasyonu
6. Hafta Acil Durum Anonsları
7. Hafta Risk Yönetimi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kriz Masası Ve Çalışma Prensipleri
10. Hafta Acil Durum Kaçış Rotaları Ve Toplanma Noktaları
11. Hafta Acil Durum Istasyonları
12. Hafta Risk Iletişimi
13. Hafta Kriz Yönetimi
14. Hafta Uluslararası Risk Azaltma Politikaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma 1 1 1 1 1
PY2) İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma 1 1 1 1 1
PY3) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 1 1 1 1 1
PY5) İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY6) Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma 1 1 1 1 1
PY8) İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma 1 1 1 1 1
PY9) İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme 1 1 1 1 1
PY10) İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma 1 1 1 1 1
PY11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 15 0 15
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 18 0 18
Kısa Sınavlar 1 10 0 10
Ara Sınavlar 1 20 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 30 0 30
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri