ISG 210

Madenlerde Havalandırma,Emniyet ve Sağlık

Dersin Adı: ISG 210 Madenlerde Havalandırma,Emniyet ve Sağlık
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı İlhan AKYÜZLÜ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Madenlerde Havalandırma(Ercüment YALÇIN, Sabit GÜRGEN)
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Yönetmelik
Dersin Amacı Ocak havasını tanıma, tehlikeli gaz ve tozların ocak havasındaki sınır değerlerinin bilinmesi, havalandırma devrelerinin oluşturulması, ocağa giren hava miktarının tespiti, doğal havalandırma ve etkisi, yeraltında havanın dağılımı ve hesaplanması, ocak yangınları ve tedbirler hakkında bilgi sahibi yapma
Dersin Özeti

Havalandırmanın kapsamı, Ocak Gazları, Ocak Tozları ve Meslek Hastalıkları, Ölçüm Aletleri, Ocak Yollarında Havanın Akışı, Havalandırmaya ilişkin bazı termodinamik özellikler, Havanın galeri veya hava borusu içinde akışı, Basınç Hava miktarı ilişkisi, Doğal Havalandırma, Vantilatörlerde Havalandırma, Havanın Ocak Yollarında Dolaştırılması, Ocak Yangınları ve Önlenmesi, Havalandırma Hesapları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Yer altı Havalandırma Sistemleri ve Ölçümleri

2-Gerekli Hava miktarı ve Havalandırma Planlaması

3-Ocaklarda Hava Akışı

4-Ocak Havalandırma Devreleri

5-Doğal, Tali ve Mekanik Havalandırma

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Havalandırmaya Giriş
2. Hafta Yer altı Havalandırma Sistemleri
3. Hafta Yer altı Havalandırma Ölçümleri
4. Hafta Ocaklarda Hava Akışı
5. Hafta Ocak Havalandırma Devreleri
6. Hafta Doğal Havalandırma
7. Hafta Mekanik Havalandırma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Tali Havalandırma
10. Hafta Gerekli Hava miktarı ve Havalandırma Planlaması
11. Hafta Havalandırma şebeke Analizi
12. Hafta Ocak Gazları Metan ve Metan Drenajı
13. Hafta Toz, Ocak Yangınları ve Ocak İklimi
14. Hafta Toz, Ocak Yangınları ve Ocak İklimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma 1 1 1 1 1
PY2) İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma 1 1 1 1 1
PY3) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 1 1 1 1 1
PY5) İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY6) Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma 1 1 1 1 1
PY8) İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma 1 1 1 1 1
PY9) İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme 1 1 1 1 1
PY10) İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma 1 1 1 1 1
PY11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 13 0 13
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 15
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 15 0 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 10
Ara Sınavlar 1 15 0 15
Yari Yılsonu sınavı 1 25 0 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri