ISG 208

Ergonomi

Dersin Adı: ISG 208 Ergonomi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ergonomi( Alaettin SABANCI, Sarp Korkut SÜMER)
Yardımcı Ders Kitabı Bridger, R.S. (1995) Introduction to Ergonomics. New York: McGraw-Hill.
Dersin Amacı Ergonomik verilerin insan yaşamına giren tüm tasarım alanlarında, kullanıcı kitlenin çoğunluğu üzerinde etkisini gösterebilecek bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir
Dersin Özeti

İnsanın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları üzerinde durulur. İç mekân ve çevre tasarımının insan boyutları ile uyum içinde olabilmesi için ergonomik ve antropometrik bilgiler aktarılır. Projeler yaratılarak fonksiyon, insan boyutu ve estetik arasındaki ilişkinin kavranması üzerinde çalışılır 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Mekân tasarımı ile vücut ölçüsü arasındaki ilişkiyi kavrar.

2) Mevcut tasarımların vücut ölçüsü ile uyumuna eleştirel bir gözle bakar.

3)Mekân tasarımında vücut ölçüsüne uygun tasarım yapabilme becerisini kazanır.

4) Yeni mekân tasarımlarının üretiminde yeni ölçü sistemi yaratma becerisini kazanır.

5)Çalışma yerlerinin ergonomik tasarımlarını bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 1
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ergonominin tanımı
2. Hafta Ergonomi-iş verimliliği ilişkisi
3. Hafta Ergonomi-iş güvenliği ilişkisi
4. Hafta İnsan vücudu,
5. Hafta Çalışma ortamındaki fiziksel koşullar,
6. Hafta Kontrol ve kumanda düzenekleri
7. Hafta Yüklenme ve zorlanma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çalışma ve dinlenme süreleri
10. Hafta İş gerilimi
11. Hafta Çalışma enerjisi ve işlerin enerji gereksinimleri
12. Hafta Çalışma yerlerinin ergonomik tasarımı
13. Hafta İş yerlerinde ergonomik inceleme
14. Hafta Antropometrik, iş etüdü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma 1 1 1 1 1
PY2) İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma 1 1 1 1 1
PY3) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 1 1 1 1 1
PY5) İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY6) Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma 1 1 1 1 1
PY8) İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma 1 1 1 1 1
PY9) İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme 1 1 1 1 1
PY10) İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma 1 1 1 1 1
PY11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 6 0 6
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 8 0 8
Ara Sınavlar 1 10 0 10
Yari Yılsonu sınavı 1 24 0 24
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri