ISG 202

İş Hijyeni

Dersin Adı: ISG 202 İş Hijyeni
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Teoman İSMAİLOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İş Sağlığı ve Güvenliği( Nazmi BİLİR)
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Yönetmelik
Dersin Amacı İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Dünyadaki gelişimi, Ülkemizdeki gelişimi, İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Kavramları hakkında bilgi kazanılması
Dersin Özeti

 

Cildin Yapısı, Ciltteki Hastalık Yapabilen Zararlı Kimyasallara Karşı Korunma Mikroorganizmalar, Mikropların Dünyası Mikroskobik Ölçek, Mikrobik Çoğalma Çapraz Bulaşma, Kişisel Hijyen El Hijyeni, Tuvalet Hijyeni El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından Önemi, Tırnak Fırçalarının Kullanım Özellikleri, Ellerin Kurulanmasının Önemi Doğru Yerde Ve Biçimde Eldiven Kullanımı, Etkin El Yıkama Hijyenin Tanımı Ve Önemi Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler İle İlgili Bilgiler, Yararlı Patojenler İş Ortamlarında Hijyen Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen, Etkileri, Mücadele Yolları, Gerekli Malzeme, Madde Ve Sistemleri

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İş Sağlığını tanımını yapar, amacını ve kapsamını açıklar

2) İş sağlığı ile ilgili kuruluşları sayar ve birbiri ile ilişkilerini açıklar

3) İşyeri sağlık güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde çalışan kişilerin görev ve sorumluluklarını açıklar

4) Tehlike ve risk kavramlarını açıklar

5) Risk değerlendirme yöntemlerini sıralar

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hijyenin Tanımı Ve Önemi
2. Hafta Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler İle İlgili Bilgiler, Yararlı Patojenler
3. Hafta İş Ortamlarında Hijyen
4. Hafta Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen, Etkileri, Mücadele Yolları, Gerekli Malzeme, Madde Ve Sistemler
5. Hafta Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen, Etkileri, Mücadele Yolları, Gerekli Malzeme, Madde Ve Sistemler
6. Hafta Cildin Yapısı, Ciltteki Hastalık Yapabilen Zararlı Kimyasallara Karşı Korunma
7. Hafta Cildin Yapısı, Ciltteki Hastalık Yapabilen Zararlı Kimyasallara Karşı Korunma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Mikroorganizmalar, Mikropların Dünyası
10. Hafta Mikroskobik Ölçek, Mikrobik Çoğalma
11. Hafta Çapraz Bulaşma, Kişisel Hijyen
12. Hafta El Hijyeni, Tuvalet Hijyeni
13. Hafta El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından Önemi, Tırnak Fırçalarının Kullanım Özellikleri, Ellerin Kurulanmasının Önemi
14. Hafta Doğru Yerde Ve Biçimde Eldiven Kullanımı, Etkin El Yıkama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma 1 1 1 1 1
PY2) İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma 1 1 1 1 1
PY3) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 1 1 1 1 1
PY5) İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY6) Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma 1 1 1 1 1
PY8) İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma 1 1 1 1 1
PY9) İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme 1 1 1 1 1
PY10) İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma 1 1 1 1 1
PY11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 13 0 13
Kısa Sınavlar 1 10 0 10
Ara Sınavlar 1 15 0 15
Yari Yılsonu sınavı 1 20 0 20
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri