ISG 114

Etiketleme ve İşaretleme

Dersin Adı: ISG 114 Etiketleme ve İşaretleme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İlgili ders notları
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Yönetmelik
Dersin Amacı İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği kapsamında kullanılan etiketleme ve işaretleme sistemini ve bu sistemlerin iş ortamında doğru şekilde kullanılmasını öğretmektir.
Dersin Özeti

 

Etiketlerin içeriklerini,

Uluslararası standartlarda yer alan etiketlerin ve işaretlerin şekil ve içeriğini

Etiketlerin içeriklerini

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

 

Etiketlerin içeriklerini okumayı bilir

 

Uluslararası standartlarda yer alan etiketlerin ve işaretlerin şekil ve içeriği

 

Kalibrasyon teknikleri

 

 

Bilgisayar ortamında kodlama ve barkod sistemleri

Kimyasal, fiziksel ve sağlık etiketleme işaretlendirme yöntemleri

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Koruyucu Ekipman İşaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri
2. Hafta Teçhizat Ve Tüm Bağlantı Elemanları İşaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri
3. Hafta Tehlike İşaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri
4. Hafta Kalite İşaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri
5. Hafta Kimyasal İşaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri
6. Hafta Fiziksel İşaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri
7. Hafta Sağlık İşaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Özel İşaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri
10. Hafta Kalibrasyon
11. Hafta Eğitim Ve Uygulama Koşulları
12. Hafta Bilgisayar Ortamında Kodlama ve Barkod Sistemleri
13. Hafta Bilgisayar Ortamında Kodlama ve Barkod Sistemleri
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma 1 1 1 1 1
PY2) İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma 1 1 1 1 1
PY3) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 1 1 1 1 1
PY5) İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY6) Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma 1 1 1 1 1
PY8) İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma 1 1 1 1 1
PY9) İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme 1 1 1 1 1
PY10) İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma 1 1 1 1 1
PY11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 20
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 40
Toplam İş Yükü (Saat) 96
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri