ISG 112

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Adı: ISG 112 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı İlhan AKYÜZLÜ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yapı İşyerleri( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Yönetmelik
Dersin Amacı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat bilgisinin kazandırılması.Yapı iş yerlerinde Risk analizi yapabilme becerisi kazandırmak.Yapı iş yerlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlayabilme yetkinliği kazandırmak.
Dersin Özeti

Bu ders işçi, işveren, iş yeri, sigorta gibi temel kavramların mevzuata göre tanımı, inşaat şantiyelerinde koruyucu güvenlik önlemleri, yangın önlem ve müdahaleleri, kaza istatistik ve önlemleri, olaylara müdahale, yasal sorumluluk ve cezaların vakalar üzerinde tartışılarak anlatılmasını kapsar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İşverenin Yükümlülüklerini bilir.

2) Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartları bilir.

3) Yangınla mücadele ve havalandırma yöntemlerini öğrenir.

4) Yapı işleri listesini bilir.

5) İskeleler ve iskelelerdeki genel tedbirleri bilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşverenin Yükümlülükleri
2. Hafta Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Görevlendirilmesi
3. Hafta Yapı İşleri Listesi
4. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerini İçeren Çalışmaların Listesi
5. Hafta Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar
6. Hafta Enerji Dağıtım Tesisleri ve Elektrikle Çalışma
7. Hafta Yangınla Mücadele ve Havalandırma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çalışma Yerlerinin, Barakaların ve Yolların Aydınlatılması
10. Hafta Soyunma Yeri, Duşlar ve Lavabolar
11. Hafta Dinlenme ve Barınma Yerleri
12. Hafta Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri
13. Hafta Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri
14. Hafta İskeleler ve İskelelerde Genel Tedbirler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma 1 1 1 1 1
PY2) İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma 1 1 1 1 1
PY3) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 1 1 1 1 1
PY5) İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY6) Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma 1 1 1 1 1
PY8) İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma 1 1 1 1 1
PY9) İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme 1 1 1 1 1
PY10) İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma 1 1 1 1 1
PY11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 0 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 15 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 2 0 28
Kısa Sınavlar 1 10 0 10
Ara Sınavlar 1 15 0 15
Yari Yılsonu sınavı 1 25 0 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri