ISG 110

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları

Dersin Adı: ISG 110 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı İlhan AKYÜZLÜ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İSG Özel Ders Notları( Sinan AKDUMAN )
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Yönetmelik
Dersin Amacı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasının öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır. Öğrenci işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alabilecek, ilk yardım yapabilecek ve geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolayabilecektir.
Dersin Özeti
  1. ş ekipmanları ile ilgili genel hükümler, Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile ilgili genel özellikler, Basınçlı kaplar ve tesisatlar hakkında bilgi,Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanları ile ilgili hükümler, Yetkilendirme, denetim ve eğitim.
Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. İş ekipmanları ile ilgili genel hükümleri bilir.
  2. Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile ilgili genel özellikleri bilir.
  3. Basınçlı kaplar ve tesisatlar hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanları ile ilgili hükümleri bilir.

          5. Yetkilendirme, denetim ve eğitim hakkında bilgi sahibi olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş Ekipmanı ile İlgili Kurallar
2. Hafta Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanları
3. Hafta Çalışanların Bilgilendirilmesi
4. Hafta Yetkilendirme, Eğitim ve Denetim
5. Hafta İş Ekipmanlarında Bulunacak Askeri Genel Gerekler
6. Hafta Yük Kaldırmada Kullanılan İş Ekipmanı İle ilgili Hükümler
7. Hafta İskele ve Halatların Kullanımı ile ilgili Genel Özellikler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Genel Özellikler
10. Hafta Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Genel Özellikler
11. Hafta Basınçlı Kap ve Tesisatlar
12. Hafta Kaldırma ve İletme Ekipmanları
13. Hafta Tesisatlar
14. Hafta Tezgahlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma 1 1 1 1 1
PY2) İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma 1 1 1 1 1
PY3) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 1 1 1 1 1
PY5) İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY6) Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma 1 1 1 1 1
PY8) İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma 1 1 1 1 1
PY9) İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme 1 1 1 1 1
PY10) İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma 1 1 1 1 1
PY11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 0 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 15 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 1 0 10
Kısa Sınavlar 1 10 0 10
Ara Sınavlar 1 17 0 17
Yari Yılsonu sınavı 1 25 0 25
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri