ISG 108

Rapor Yazma Teknikleri

Dersin Adı: ISG 108 Rapor Yazma Teknikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri(Hasan TUTAR, Ferit AYYILDIZ)
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı İş güvenliğinde kullanılan tüm bilimsel terimleri bilmek ve kavramları tanıtmak; Bilimsel kavramları tanıtmak, Bilimsel araştırma yöntemleri ve çeşitlerini öğretmek, Kaynak tarama, veri toplama ve analiz etme becerilerini geliştirmek, Bilimsel araştırmaların sonuçlarını rapora dönüştürmeyi kavratmak.
Dersin Özeti

Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri,  araştırma yöntemleri, araştırmaların planlanması, Veri toplama ve veri analizi, Anket tekniği, Bilimsel araştırma sonuçlarının rapora dönüştürülmesini öğrenir. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bilgi ve bilim kavramlarını tanımlar

2. Hipotez, kuram, bilimsel yasa, olgu, gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi temel bilimsel kavramları ifade eder

3. Bilimsel araştırma yaparken kütüphane, internet, laboratuvar, görsel ve yazılı kaynakları en verimli şekilde nasıl kullanacağını belirler

4. Bilimsel araştırma sürecinde plan oluşturur

5. Bilimsel araştırmaları çıkartarak rapor eder.(Tez, makale, proje vb.)

   

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 10
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş güveliğindeki genel tanımlar
2. Hafta Raporlama teknikleri ve Amaçları
3. Hafta İş güveliğinde tutulan rapor çeşitleri ve amaçları
4. Hafta Veri toplama ve hazırlama
5. Hafta Toplanan verilerin rapora dökülmesi
6. Hafta Teorik öğrenilen bilgilerin, pratikte uygulama şekli
7. Hafta Örnek olay Çözümleme
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Örnek olay Çözümleme
10. Hafta Risk Analizi Çeşitleri
11. Hafta Risk analizinde kullanılan kavramların anlamı
12. Hafta Risk analizi uygulamaları
13. Hafta Bilirkişi raporu oluşturma teknikleri
14. Hafta Bilirkişi raporu inceleme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma 1 1 1 1 1
PY2) İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma 1 1 1 1 1
PY3) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 1 1 1 1 1
PY5) İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY6) Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma 1 1 1 1 1
PY8) İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma 1 1 1 1 1
PY9) İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme 1 1 1 1 1
PY10) İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma 1 1 1 1 1
PY11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 0 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 5 0 5
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 25 0 25
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 7 0 7
Ara Sınavlar 1 15 0 15
Yari Yılsonu sınavı 1 25 0 25
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri