ISG 106

İşci Sağlığı Ve Meslek Hastalıkları

Dersin Adı: ISG 106 İşci Sağlığı Ve Meslek Hastalıkları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Teoman İSMAİLOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Meslek Hastalığı Davaları( İsa KARAKAŞ)
Yardımcı Ders Kitabı Meslek Hastalığı Kavramı Üzerine ( Ayşe Ledün AKDENİZ )
Dersin Amacı Meslek Hastalıkları, İş yerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler, çalışma ortamı ve gözetimi, mesleki solunum sistemleri, iş yeri sağlık hizmetlerini açıklamak.
Dersin Özeti

Meslek hastalıkları, Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, mesleki deri hastalıkları, çalışma ortamı gözetimleri, iş yerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler, mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar, iş yeri sağlık gözetimleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Meslek hastalığını bilir.ü

2. Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıklarını anlar.

3. Mesleki deri hastalıklarını anlar.

4. Çalışma ortamı gözetimleri, iş yerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler, mesleki solunum sistemi hastalıklarını bilir.

5. Mesleki bulaşıcı hastalıklar, iş yeri sağlık gözetimlerini anlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 1 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Meslek hastalığına giriş
2. Hafta Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
3. Hafta Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
4. Hafta Mesleki deri hastalıkları
5. Hafta Mesleki deri hastalıkları
6. Hafta Dezenfektanlar ve dezenfesiyon
7. Hafta Çalışma ortamı gözetimi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İş yerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler
10. Hafta İş yerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler
11. Hafta Mesleki solunum sistemi hastalıkları
12. Hafta Mesleki solunum sistemi hastalıkları
13. Hafta Mesleki bulaşıcı hastalıkları
14. Hafta İş yeri sağlık hizmetleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma 1 1 1 1 1
PY2) İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma 1 1 1 1 1
PY3) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 1 1 1 1 1
PY5) İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY6) Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma 1 1 1 1 1
PY8) İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma 1 1 1 1 1
PY9) İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme 1 1 1 1 1
PY10) İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma 1 1 1 1 1
PY11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 0 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 10 0 10
Ara Sınavlar 1 20 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 25 0 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri