ISG 104

İş Güvenliği Mevzuatı I

Dersin Adı: ISG 104 İş Güvenliği Mevzuatı I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir önlisans
Dersin Öğretim Elemanı İlhan AKYÜZLÜ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İş Sağlığı ve İş Güvenliği ( Teoman AKPINAR )
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Yönetmelik
Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile ilgili kaynakları tanır.
Dersin Özeti

Kanunlarda İSG  Mevzuatına İlişkin Tüzük ve Yönetmelikler Cezai ve Hukuki Sorumluluk Yasal Yaptırımlar İSG Örgütlenmesi Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi Ulusal İSG Kuruluşları ( ÇSGB), Sağlık Bakanlığı, İşçi ve İşveren Kuruluşları, Meslek Kuruluşları (TMMOB, TTB),  Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımı Sosyal Güvenliğin Tanımı ve Sosyal Güvenliği Doğuran Koşullar , Sosyal Güvenlik Müesseselerinin Fonksiyonları ,Sosyal Güvenlik Tehlikelerinin Niteliği ve Bunlarla Mücadele Şekilleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kanunlarda İSG  Mevzuatına İlişkin Tüzük ve Yönetmelikleri bilir.

2. Cezai ve Hukuki Sorumluluk Yasal Yaptırımları anlar.

3. İSG Örgütlenmesi Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi Ulusal İSG Kuruluşları ( ÇSGB), Sağlık Bakanlığı, İşçi ve İşveren Kuruluşları, Meslek Kuruluşları (TMMOB, TTB),  Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasını öğrenir.

4. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımı Sosyal Güvenliğin Tanımı ve Sosyal Güvenliği Doğuran Koşullarıbilir.

5. Sosyal Güvenlik Tehlikelerinin Niteliği ve Bunlarla Mücadele Şekillerini bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kanunlarda İSG
2. Hafta İSG Mevzuatına İlişkin Tüzük ve Yönetmelikler
3. Hafta Yasal Yaptırımlar
4. Hafta Cezai ve Hukuki Sorumluluk
5. Hafta İSG Örgütlenmesi
6. Hafta Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi
7. Hafta Ulusal İSG Kuruluşları ( ÇSGB)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sağlık Bakanlığı, İşçi ve İşveren Kuruluşları
10. Hafta Meslek Kuruluşları (TMMOB, TTB),Sivil Toplum Kuruluşları
11. Hafta Sosyal Güvenliğin Tanımı ve Sosyal Güvenliği Doğuran Koşullar
12. Hafta 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği
13. Hafta Sigortalıya Sağlanan Hak ve Yardımlar
14. Hafta Sigortalıya Sağlanan Hak ve Yardımlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma 1 1 1 1 1
PY2) İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma 1 1 1 1 1
PY3) İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma 1 1 1 1 1
PY4) İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma 1 1 1 1 1
PY5) İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY6) Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) İş güvenliği ekipmanlarını tanıma ve kullanma 1 1 1 1 1
PY8) İşe bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için gereken temel önlemleri alma 1 1 1 1 1
PY9) İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme 1 1 1 1 1
PY10) İş güvenliği alanı ile ilgili, İş Güvenliği teknikerleri, uzmanları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif şekilde yer alma 1 1 1 1 1
PY11) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izleme 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 5 0 5
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 0 15
Yari Yılsonu sınavı 1 20 0 20
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri