INS 423

Ulaşım III

Dersin Adı: INS 423 Ulaşım III
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Fazıl ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Deney, Proje
Önerilen Ders Kitabı Ağar, E.; Yol Üstyapısı, İTÜ Yayını
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Ders, öğrencilere esnek ve rijit kaplama tasarımıyla ilgili temel bilgileri öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Özeti

Tanımlar. Kaplamalar. Karayolu kaplamalarında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle ilgili deneyler. Agregalar ve bitümlü malzemeler. Emülsiyonlar. Sathi kaplama. Sathi kaplamaların avantaj ve dezavantajları. Makadam tipi karışımlar. Hafif bitümlü kaplamalar. Kaplama tasarımı. Bitümlü karışımların içeriklerinin belirlenmesi. Rijit kaplamalar. Rijit kaplamalarda kullanılan malzemeler. Tasarım yöntemleri. Rijit kaplama yapım prensipleri. Derzler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. karayolu tabakalarında meydana gelen gerilmeleri tanımlayabileceklerdir.

2. karayolu kaplamalarında kullanılan malzemeleri tanıyabilecek ve bu malzemelerin özelliklerini anlayabileceklerdir.

3. esnek kaplama tasarımını yapabileceklerdir.

4. rijit kaplama tasarımını yapabileceklerdir.

5. Laboratuvar Çalışması

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanımlar, Karayolu kaplamaları
2. Hafta Tanımlar, Karayolu kaplamaları
3. Hafta Kaplamalarda kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle ilgili deneyler
4. Hafta Agregalar
5. Hafta Bitümlü malzemeler
6. Hafta Emülsiyonlar
7. Hafta Sathi kaplamalar
8. Hafta Makadam tipi karışımlar
9. Hafta Hafif bitümlü kaplamalar
10. Hafta Kaplama tasarımı
11. Hafta Bitümlü karışımların içeriklerinin belirlenmesi
12. Hafta Rijit kaplamalar
13. Hafta Tasarım yöntemleri
14. Hafta Rijit kaplama yapım prensipleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 3 0 14 42
Uygulamalı Ders 2 0 5 10
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 4 0 5 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 4 0 10 40
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 0 12 36
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri