INS 410

Yapı Statiği III

Dersin Adı: INS 410 Yapı Statiği III
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı .Çakıroğlu, A. Ve Çetmeli, E., 1999, Yapı Statiği, Cilt I, Cilt II, Onuncu Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı . Çakıroğlu, A., 1974, Hiperstatik sistemlerin Hesap Metotları, İTÜ Kütüphanesi, Sayı 977, İstanbul. Omurtag, M.H. 2009; Mühendisler için Mekanik: Statik, Birsen yayınevi, İstanbul. 2. Sabis, T., 1963, Yapı Statiği-Hiperstatik Sistemler, İTÜ Kütüphanesi,
Dersin Amacı Yapı sistemlerinin analizinde Matris Metodunu öğretmek ve farklı yük ve sınır şartları altındaki 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu kafes ve çerçeve sistemlerin analizlerini bu yöntemle gerçekleştirmek.
Dersin Özeti

Giriş. Yapı sistemlerinin modellenmesi. Yapı sistemlerinin çözümünde Matris Yöntemine giriş. Kafes eleman rijitlik matrisi. 2 Boyutlu çerçeve eleman rijitlik matrisi. 3 Boyutlu çerçeve eleman rijitlik matrisi. Sistem rijitlik matrisinin oluşturulması. Sınır şartlarının uygulanması. Çözüm. Yerdeğiştirme ve iç kuvvetlerin hesaplanması.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. yapı analizi için temel esasları öğrenecek.
  2. farklı yükler için yapı davranışını belirleyebilecek.
  3. karmaşık yapı sistemlerini basite indirgeyerek analiz edebilecek.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Matris Deplasman Yönteminin Simetrik Sistemlere Uygulanışı
2. Hafta Matris Deplasman Yönteminin Simetrik Sistemlere Uygulanışı
3. Hafta Matris Deplasman Yönteminde Mesnet Çökmeleri
4. Hafta Matris Deplasman Yönteminde Mesnet Çökmeleri
5. Hafta Matris Deplasman Yönteminde Isı Etkileri
6. Hafta Matris Deplasman Yönteminde Isı Etkileri
7. Hafta İki Boyutlu Sistemler İçin Matris Deplasman Yöntemi
8. Hafta İki Boyutlu Sistemler İçin Matris Deplasman Yöntemi
9. Hafta Üç Boyutlu Sistemler İçin Matris Deplasman Yöntemi
10. Hafta Üç Boyutlu Sistemler İçin Matris Deplasman Yöntemi
11. Hafta Dinamik Yükler İçin Matris Deplasman Yöntemi
12. Hafta Tek Serbestlik Dereceli Sistemler
13. Hafta Çok Serbestlik Dereceli Sistemler
14. Hafta Tek ve Çok Serbestlik Dereceli Sistemler için Uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 2 2 2 2 2
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 4 4 4 4 4
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 5 1 7
Ara Sınavlar 1 18 2 20
Yari Yılsonu sınavı 1 23 2 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri