INS 407

Çelik Yapılar

Dersin Adı: INS 407 Çelik Yapılar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ali Osman ÇAKIROĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Deren, H. , Uzgider, E. , Piroğlu, F. ; Çelik Yapılar, Çağlayan Yayınevi, İstanbul,2000.
Yardımcı Ders Kitabı 1.McCormac, J. , Structural Steel Design ASD Method, Harper Collins, 1993 2.Spiegel, L. , Limbrunner, G. F. , Applied Structural Steel Design, 4 th Edition, Prentice Hall,1986. 3.Gaylord, E. H. , Gaylord, C. N. , Stallmeyer, J. E. ; Design of Steel S
Dersin Amacı Çelik yapıların tasarımı, detaylandırılması ile ilgili bilgi vermek ve çelik yapılar konusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırmaktır.
Dersin Özeti

Çelik yapı tasarımı ile ilgili genel bilgiler ve yapısal özelikler, yükler ve yük birleşimleri, birleşimler ve birleşim elemanları, kaynaklı ve cıvatalı birleşimler, çelik yapılarda elemanlar, emniyet gerilmeleri yöntemi ile tasarım ve detaylandırma, Çekme elemanlarının tasarımı, basınç elemanlarının tasarımı, Kirişler ve kiriş-kolon birleşimleri, yanal burkulma, çelik çatı projelendirme ilkeleri , stabilite, özel birleşimler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

ÖÇ-1: Çelik yapı elemanlarının boyutlandırılması birleşim elemanlarının ve birleşimlerin boyutlandırılmasında mekanik bilgilerini kullanma becerisi kazanma.

ÖÇ-2: Bir çelik yapının tasarımı ile kaynaklı ve cıvatalı birleşimleri tasarlama becerisi kazanma.

ÖÇ-3: Yürürlükte bulunan yeni teknik standartları izleme becerisi kazanma.

     ÖÇ-4: Çelik yapılar için faklı yapısal çözümleme programlarını kullanma becerisi kazanma.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Yapı malzemesi olarak çeliğin avantajları, dezavantajları, çelik malzemenin mekanik özellikleri, çelik yapılarda yükler, kesitler.
2. Hafta Çelik yapılarda birleşim araçları, perçinler ve cıvatalar, Cıvatalı birleşimlerin hesabı.
3. Hafta Kaynak, Kaynak çeşitleri, Kaynaklı birleşimlerin hesabı.
4. Hafta Çelik taşıyıcı eleman çeşitleri, Emniyet gerilmeleri yöntemi, Çekme çubuklarının analizi ve tasarımı, Net enkesit alanları, Emniyet gerilmeleri, çekme çubuğu kesitleri.
5. Hafta Basınç çubukları, burkulma, narinlik oranları, basınç çubuğu kesitleri, tek parçalı basınç çubukları.
6. Hafta Çok parçalı basınç çubuklarının tasarım prensipleri.
7. Hafta Çok parçalı basınç çubukları, çerçeve çubuklarının burkulma boyları.
8. Hafta Eğilmeye çalışan elemanlar, Kiriş enkesitleri, Kirişlerin analizi ve tasarımı, Kirişlerin takviyesi.
9. Hafta Kirişlerin yanal burkulması, Eğilmeli burkulmaya maruz elemanların analizi.
10. Hafta Çekme çubuğu ekleri.
11. Hafta Kiriş ekleri ve mesnetleri.
12. Hafta Kolon-kiriş birleşimleri.
13. Hafta Özel birleşimler, rijit çerçeve köşeleri.
14. Hafta Kolon ayakları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 2 16
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri