INS 406

Temeller

Dersin Adı: INS 406 Temeller
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Deney, Proje
Önerilen Ders Kitabı 1. Uzuner, B. A. Temel Mühendisliğine Giriş, Derya Kitabevi. 2006,Trabzon.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Doğangün, A., Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayinevi, 2007,İstanbul. 2. Uzuner, B. A. Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi 3. Aytekin, M.,Temel Tasarımı, Derya Kitabevi, 2009, Trabzon.
Dersin Amacı Bir yapı için tam bir zemin incelemesinin yapılması, bir tekil temel sisteminin tasarımı, bir şerit temel sisteminin tasarımı, birleşik temellerin tasarımı, bir radyenin yaklaşık yöntemlerle tasarımı, kazıklı temellerin ön tasarımı, ayak ve keson temellerin ön tasarımları yeteneklerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Zeminlerin (Temellerin) Taşıma Gücü. Zemin incelemesi (etüdü) . Sığ Temeller: Tekil Temeller. Şerit Temeller. Birleşik Temeller. Radye Temeller. Derin Temeller: Kazıklı Temeller, Ayak Temeller, Keson Temeller.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Zeminlerin (temellerin) taşıma gücü hakkında tam bilgi sahibi olabilecek.

2.       Zemin incelemesi hakkında tam bilgi sahibi olabilecek.

3.       Sığ temellerin (tekil, şerit ve radye) tasarımı yapabilecek.

         4.       Derin temellerin ön tasarımını yapabilecek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Doğangün, A., Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayinevi, 2007,İstanbul. 2. Uzuner, B. A. Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi 3. Aytekin, M.,Temel Tasarımı, Derya Kitabevi, 2009, Trabzon.
2. Hafta Zeminlerin (Temellerin) Taşıma Gücü
3. Hafta Zemin incelemesi (etüdü)
4. Hafta Zemin incelemesi (etüdü)
5. Hafta Tekil Temeller
6. Hafta Tekil Temeller
7. Hafta Şerit temeller
8. Hafta Şerit temeller
9. Hafta Şerit temeller
10. Hafta Birleşik temeller
11. Hafta Birleşik temeller
12. Hafta Radyeler
13. Hafta Kazıklı temeller
14. Hafta Ayaklar, kesonlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 3 3 3 3 3
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 3 3 3 3 3
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 5 65
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 3 18
Yari Yılsonu sınavı 1 25 0 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri