INS 400

Bitirme Çalışması

Dersin Adı: INS 400 Bitirme Çalışması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Bölüm elemanları
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Bitirme konusu ile ilgili literatür
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bitirme çalışması belli bir mühendislik konusu ile ilgili olarak öğrencilerin bağımsız bir çalışma yapmasını, bilgi toplamasını, teknik bir konu hakkında rapor yazmasını ve yaptığı çalışmayı sunmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Bölümün bir akademik elemanı çalışmayı yönetir. Çalışmanın konusu inşaat mühendisliği ile ilgili bir deneysel çalışma olabildiği gibi literatür çalışması veya arazi çalışması olabilir. Yapılan çalışma rapor halinde yazılmalıdır ve jüri önünde sunulur.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Bir konuyla ilgili araştırma yapmayı bilir.
  2. Mühendislik problemleri için gerekli modern mühendislik araçlarını ve tekniklerini kullanmayı bilir.
  3. Mühendislik problemlerini tanımlamayı, formüle etmeyi ve çözme kabiliyetlerini geliştirir.
  4. Ayrıntılı bir biçimde rapor yazar.
  5. Yaptıkları bir çalışmaya ilişkin sunu yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 14 40
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Konunun belirlenmesi. Literatür traması
2. Hafta Literatür taraması
3. Hafta Projenin hazırlanması
4. Hafta Projenin hazırlanması
5. Hafta Projenin hazırlanması
6. Hafta Projenin hazırlanması
7. Hafta Projenin hazırlanması
8. Hafta Projenin hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi
9. Hafta Projenin hazırlanması
10. Hafta Projenin hazırlanması
11. Hafta Projenin hazırlanması
12. Hafta Projenin hazırlanması
13. Hafta Projenin hazırlanması
14. Hafta Bitirme tezinin yazılması ve teslimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 4 4 4 4 4
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 5 5 5 5 5
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 4 4 4 4 4
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 2 2 2 2 2
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 2 2 2 2 2
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 30 1 31
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 5 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 14 10 0 140
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 1 0 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 19 1 20
Yari Yılsonu sınavı 1 25 2 27
Toplam İş Yükü (Saat) 300
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri