INS 222

Yapı Elemanları

Dersin Adı: INS 222 Yapı Elemanları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1 O.,Şahinler, F., Kızıl. 2014; Mimarlıkta Teknik Resim, YEM Yayın, İstanbul 2 Neufert. 2014; Yapı Tasarımı, Beta Yayıncılık, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Silver,P., McLean, W, 2014,Mimarlık Teknolojisine Giriş, YEM Yayın, İstanbul.
Dersin Amacı Farklı programlı yapı tipleri örnekleri üzerinde verilen bilgiler doğrultusunda mimari projelerin okunması ve değerlendirilmesi
Dersin Özeti

Tanımlamalar, mimarlık terimleri, projelerin oluşumuna yönelik yardımcı bilgiler, binanın kurgusunu oluşturan öğeler (duvar, döşeme, çatı,vb.), farklılaşan proje ölçekleri, strüktürel yapı ve taşıyıcı sistem kavramı ile binanın buluşması, mimari projelerin okunmasına yönelik çalışmalar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Mimarlık kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklar

2. Mimari projeleri okuyabilecekler

3. Yapı elemanlarını tanıyabilecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, amaç ve dersin içeriği, tanımlamalar
2. Hafta Mimarlık Kavramları
3. Hafta Bina öğeleri
4. Hafta Bina öğeleri
5. Hafta Bina öğeleri
6. Hafta Mimari proje süreci
7. Hafta Ölçekler
8. Hafta Ölçekler
9. Hafta Ara sınav
10. Hafta Mimari projeler
11. Hafta Mimari projeler
12. Hafta Mimari projeler
13. Hafta Mimari projeler
14. Hafta Mimari projeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 4 4 4 4 4
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 5 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 2 5 5 15
Yari Yılsonu sınavı 1 20 3 23
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri