INS 202

Yapı Malzemesi

Dersin Adı: INS 202 Yapı Malzemesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Arş. Gör. Arman HOSSEIN ESKANDANI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İnşaat Mühendisleri için Malzeme Bilgisi B.BARADAN, DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:307, 2011.
Yardımcı Ders Kitabı Materials Science in Engineering , C.A. KEYSER, Merrill Publishing Co, U.S.A., 1986.
Dersin Amacı Ders kapsamında kompozit malzeme olarak betonun bileşenleri, taze ve sertleşmiş özellikleri ayrıntılı olarak aktarılacaktır. Bunun yanı sıra amaca uygun beton tasarımı için temel adımlar verilecektir. Ayrıca betonda kalite kontrole ilişkin kısaca bilgi verilecektir.
Dersin Özeti

Yapı malzemelerinin sınıflandırılması, Kalsiyum esaslı bağlayıcılar, Alçı, kireç ve çimentolar, Portland çimentosunun hidratasyonu, Çimentolar üzerinde gerçekleştirilen deneyler, Türkiye'de üretilen çimento tipleri, Agregaların sınıflandırılması, Agregada bulunan zararlı  maddeler, Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri, Agrega granülometrisi, Beton, bağlayıcı maddeler, çimento, kireç, alçı, beton agregaları, beton karma suyu, Rötre ve çeşitleri, Betonun dış etkilere karşı dayanıklılığı, Beton üretimi ve üretimde kalite kontrolü, beton katkı maddeleri, özel betonlar. Taze betonun özellikleri, Taze beton üzerinde gerçekleştirilen deneyler, Karma suyu, Betonda kimyasal katkı maddeleri, Mineral katkı maddeleri, Sertleşmiş betonun özellikleri, Betonun dayanımını etkileyen faktörler, Betonun sünmesi, Betonun rötresi, Beton bileşim hesabı, Seramik malzemeler, kristal seramikler, tuğla, kiremit, kagir duvarlar. Polimer malzemeler, inşaat mühendisliği alanında kullanılan plastik maddeler. Ahşap malzeme, iç yapısı, kusurları, mekanik özellikleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

ÖÇ - 1 : betonun bileşenlerinin neler olduğunu öğrenecekler.

ÖÇ - 2 : taze beton özelliklerini ve bu özellikleri ölçme yöntemlerini öğrenecekler.

ÖÇ - 3 : sertleşmiş beton özelliklerini ve bu özelliklerin nasıl belirleneceğini öğrenecekler.

ÖÇ - 4 : beton bileşim hesabının temel adımlarını öğrenekler.

ÖÇ - 5 : betonda kalite kontrol esaslarını öğrenecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yapı malzemelerinin sınıflandırılması
2. Hafta Kalsiyum esaslı bağlayıcılar, Alçı, kireç ve çimentolar, Portland çimentosunun hidratasyonu
3. Hafta Çimentolar üzerinde gerçekleştirilen deneyler, Türkiye`de üretilen çimento tipleri
4. Hafta Agregaların sınıflandırılması, Agregada bulunan zararlı maddeler
5. Hafta Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri, Agrega granülometrisi
6. Hafta Beton, bağlayıcı maddeler, çimento, kireç, alçı, beton agregaları, beton karma suyu, Rötre ve çeşitleri
7. Hafta Betonun dış etkilere karşı dayanıklılığı, Beton üretimi ve üretimde kalite kontrolü, beton katkı maddeleri, özel betonlar
8. Hafta Taze betonun özellikleri, Taze beton üzerinde gerçekleştirilen deneyler
9. Hafta Karma suyu, Betonda kimyasal katkı maddeleri, Mineral katkı maddeleri, Sertleşmiş betonun özellikleri
10. Hafta Betonun dayanımını etkileyen faktörler, Betonun sünmesi, Betonun rötresi
11. Hafta Beton bileşim hesabı, Seramik malzemeler, kristal seramikler, tuğla, kiremit, kagir duvarlar
12. Hafta Polimer malzemeler, inşaat mühendisliği alanında kullanılan plastik maddeler
13. Hafta Mineral katkı maddeleri, Sertleşmiş betonun özellikleri
14. Hafta Ahşap malzeme, iç yapısı, kusurları, mekanik özellikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 2 2 2
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 2 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 2 2 2 2 2
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 5 5 5 5 5
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 3 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 6 0 8 48
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 2 8
Yari Yılsonu sınavı 1 6 2 8
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri