INS 102

Mühendislik Jeolojisi

Dersin Adı: INS 102 Mühendislik Jeolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tarhan, F. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, K.T.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1989, Trabzon.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Yüzer, E., Vardar, M., Erdoğan, M., Eriş, İ., Eyüboğlu, R., Özgül, A., Mahmutoğlu, Y., Bayraktar, H. ve Yalçın, T. İnşaat, Şehircilik, Çevre Jeolojisi, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı, Mart 1991, İstanbul. 2. Ketin, İ. Genel Jeoloji, Cilt 1, Yerbilim
Dersin Amacı Ders, mühendislik yapılarını dikkate almak suretiyle yeryüzü ve yeraltı şartlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Dersin Özeti

Yeryüzü ve yeryüzü malzemeleri. Mineraller ve kayaçlar. Yapısal jeoloji. Kayaç ve zeminlerin mühendislik özellikleri. Kütle hareketleri. Baraj yeri kayaçlarının mühendislik özellikleri. Tünel kayalarının mühendislik özellikleri. Zemin ve kayaların iyileştirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Yeryüzünün tanımı ve yerkürenin oluşumuna etkiyen jeolojik süreçler, kayaçlar ve kayaç mineraller. Yeryüzü ve yeraltı oluşumunun yapısal süreçlerini tanıyabilecek
  2. Kayaçları, deprem ve kütle hareketini tanıyabilecek
  3. Sayısal değerler kullanarak jeolojik problemleri çözebilecek.
  4. Felaketlerin oluşum mekanizmasını analiz edebilecek.
  5. Çeşitli geoteknik problemlerinin sentezini yapacak; insan ve bu problemler arasındaki ilişkiyi belirleyebilecek.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 2 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş (Tanımlar, Jeolojinin ve mühendislik jeolojisinin tanımı ve gelişimi)
2. Hafta Yerkürenin içyapısı ve şekli, yer kabuğunu oluşturan maddeler
3. Hafta Magmatik kayaçlar, tortul kayaçlar
4. Hafta Metamorfik kayaçlar ve mineral ve kayaçların mühendislik özellikleri, kayaçların birincil yapıları
5. Hafta Kayaçların ikincil yapıları kayaçların ayrışması ve aşınması
6. Hafta Kısa sınav-Jeolojik harita bilgisi
7. Hafta Yerkabuğunun hareketleri (Deprem dalgaları, deprem çeşitleri) Kütle hareketleri(nedenleri, sınıflaması), Başlıca kütle hareketleri (düşme, akma, devrilme)
8. Hafta Başlıca kütle hareketleri (kayma, heyelanlarda kayma dairesinin bulunması)
9. Hafta Kısa sınav-Çökme ve oturmalar, Kütle hareketlerinin önlenmesi
10. Hafta Baraj jeolojisi, sınıflandırma, kullanılan terimler, baraj çeşitleri (beton, dolgu barajlar)
11. Hafta Baraj yeri ve tipi seçimini etkileyen faktörler, dolu savaklar, siltlenme,
12. Hafta Tünel jeolojisi (Kullanım amaçları, açılırken karşılaşılan olaylar, jeolojik yapının tünel açılmasına etkisi)
13. Hafta Tünel açma yöntemleri, tünellerde ilerleme yöntemleri
14. Hafta Zemin ve kayaların iyileştirilmesi, jeosentetikler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 5 5 5 4 5
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 5 5 5 4 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 4 2 2 4 4
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 2 4 4 4 4
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 5 5 5 5 5
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 3 3 3 3 3
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 5 5 5 5 5
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 5 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 2 7
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 12 0 14
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri