IMT 220

İç Mekan Tasarımı İle İlişkili Disiplinler

Dersin Adı: IMT 220 İç Mekan Tasarımı İle İlişkili Disiplinler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tunalı,İ. ,Tasarım Felsefesi, Tasarım Modelleri ve Endüstri Tasarımı, Yem Yayın p.
Yardımcı Ders Kitabı Beyazıt, N.,2008,Tasarımı Anlamak
Dersin Amacı Farklı disiplin sınırlarının iç içe geçtiği bir çağda, iç mimari tasarım ile ilişkili disiplinlerin incelenmesi, bu disiplinler arası etkileşimin tasarım ve uygulama açısından irdelenmesi dersin temel amacıdır.
Dersin Özeti

Bu dersin sonunda öğrenciler,

İç mimarlık disiplinin görsel sanatlar(grafik, resim, heykel,tiyatro,sinema,fotoğrafçılık, moda vb. gibi), sosyal bilimler(coğrafya, tarih,psikoloji, felsefe vb.gibi) matematik, edebiyat, müzik vb. diğer disiplinlerle kurduğuilişkilerin incelenebilerek, bu disiplinler arası ilişkilerin uygulama, öğrenci çalışmalrı özelinde tartışma ortamları yaratılarak irdeleyebileceklerdir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

IMT 220 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:

1. Tasarım kavramını çok yönlü bir şekilde irdeleyecekler

2. Farklı tasarım tabanlı disiplinleri inceleyecekler

3. Tasarlama etkinliğinde farklı disiplinlerden nasıl yararlanacakları hakkında farklı bakış açılarına sahip olacaklar

4. Farklı disiplinlerin iç mekan tasarımına katkılarını kavrayarak tasarımlarında kullanabilecekler

5. İç mekan tasarımı ile ilişkisi olan farklı disiplinler hakkında bilgi edinecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin işleyişinin ve içeriğinin açıklanması. Tasarım kavramının irdelenmesi
2. Hafta Tasarım kavramı ve felsefe ilişkisi
3. Hafta Tasarım kavramı ile bilim ilişkisi
4. Hafta Tasarım kavramı ve sanat ilişkisi
5. Hafta Tasarım kavramı ve teknik ilişkisi
6. Hafta Tasarım kavramının mimarlıkla ve kentle ilişkisinin öğrencilerle tartışılması
7. Hafta Tasarım kavramının iç mimarlıkla ilişkisinin öğrencilerle tartışılması.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Tasarım kavramının resimle ilişkisinin öğrencilerle tartışılması
10. Hafta Tasarım kavramının müzikle ilişkisinin öğrencilerle tartışılması
11. Hafta Tasarım kavramının edebiyatla ilişkisinin öğrencilerle tartışılması
12. Hafta Tasarım kavramının moda ile ilişkisinin öğrencilerle tartışılması
13. Hafta Tasarım kavramının matematik-geometri ile ilişkisinin öğrencilerle tartışılması
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 4 5 4
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 5 4 5 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 5 4 5 5 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4 5 4 5 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 5 4 4 5 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 5 4 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 4 4 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 4 4 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 5 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri