IMT 218

İşyeri Tasarımı

Dersin Adı: IMT 218 İşyeri Tasarımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Ağaç işleri Teknik Resİm, Kemal DİNÇER –Zafer IŞIK M.E.B.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste öğrenci belirlenen iş yerlerinde anketlerin uygulanması, ,yerleşim planlarının, cephe görünüşlerinin v e detay resimlerinin çizilmesi, projesi çizilen iş yerinin yeniden tasarlanması, projelerin sunumu öğrenecektir.
Dersin Özeti

Dersin amacı v e işlenişi, ticari mekan imajı v e fiziksel çev re faktörlerinin irdelenmesi, veri toplama teknikleri ve değerlendirilmesi, anket hazırlamak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Yerleşim planlarının çizimi

2 Cephe görünüşlerinin çizimi

3 Detay resimlerinin çizilmesi

4 Projesi çizilen iş yerinin yeniden tasarlanması

5 Projelerin sunumu 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders işlenişi ile ilgili genel bilgiler
2. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı ilgili genel bilgiler
3. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı ilgili genel bilgiler
4. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
5. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
6. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
7. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
10. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
11. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
12. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
13. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 4 5 4 5 4
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 5 4 5 4
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 5 4 4 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 4 5 5 4 5
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4 4 4 4 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 4 5 5 4 5
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 4 5 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 4 5 5 4
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4 5 5 4 4
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 5 4 5 5 4
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 4 5 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri