IMT 218

İş Yeri Tasarımı

Dersin Adı: IMT 218 İş Yeri Tasarımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Ağaç işleri Teknik Resİm, Kemal DİNÇER –Zafer IŞIK M.E.B.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste öğrenci belirlenen iş yerlerinde anketlerin uygulanması, ,yerleşim planlarının, cephe görünüşlerinin v e detay resimlerinin çizilmesi, projesi çizilen iş yerinin yeniden tasarlanması, projelerin sunumu öğrenecektir.
Dersin Özeti

Dersin amacı v e işlenişi, ticari mekan imajı v e fiziksel çev re faktörlerinin irdelenmesi, veri toplama teknikleri ve değerlendirilmesi, anket hazırlamak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Yerleşim planlarının çizimi

2 Cephe görünüşlerinin çizimi

3 Detay resimlerinin çizilmesi

4 Projesi çizilen iş yerinin yeniden tasarlanması

5 Projelerin sunumu 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders işlenişi ile ilgili genel bilgiler
2. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı ilgili genel bilgiler
3. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı ilgili genel bilgiler
4. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
5. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
6. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
7. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
10. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
11. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
12. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
13. Hafta Büro – Çalışma Ofisi Tasarımı eleştirileri
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 4 5 4 5 4
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 4 4 4 5 4
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 5 4 4 4 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 4 5 4 4
PY5) Fotoğraf çekmek 4 5 5 4 5
PY6) Görsel tasarım yapmak 4 5 4 5 5
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 4 4 4 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 4 5 5 5 4
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 4 5 4 5 4
PY10) Web tasarımı yapmak 4 5 5 5 4
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 4 5 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri