IMT 213

Aydınlatma Teknikleri

Dersin Adı: IMT 213 Aydınlatma Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Aydınlatma Tekniği, Prof.Dr. Muzaffer ÖZKAYA
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Aydınlatma problemleri için yeter derecede iyi ve ekonomik bir çözüm sağlamak amacıyla aydınlatma tekniği esaslarını ilişkin bilgiler vermek.
Dersin Özeti

Ö ğrenci Aydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri. Fotometrik büyüklükler. Fotometrik kanunlar Aydınlatmanın bileşenleri. Işık ve görme olayı, ışık kaynakları. Aydınlatma hesabı. konularını öğrenecektir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Aydınlatmacılığın konusunu, amacını ve türlerini bilmek

2 Aydınlatma türlerini bilmek ve aydınlatma armatürlerini tanımak

3 Uygun aydınlatma armatürünü seçmek

4 Fotometrik büyüklükleri ve Fotometrik kanunları bilmek

5 Işık ve görme olayını kavramak, ışık üretiminin temellerini anlamak . Lamba türlerini ayırt etmek, lambaların çalışma prensiplerini bilmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Aydınlatma ve Işık-Aydınlatmanın Amacı ,Doğru Aydınlatma Nasıl Olmalıdır? ,İyi Aydınlatmanın Sağladığı Faydalar
2. Hafta Aydınlatma Türleri
3. Hafta Aydınlatma Şekilleri
4. Hafta Yerleşimlerine göre aydınlatma armatürleri
5. Hafta Aydınlatma Terimleri , Işık Kaynakları
6. Hafta Aydınlatma Bileşenleri
7. Hafta Lamba Armatürleri
8. Hafta Mimaride Aydınlatma ,İç Mekanda Aydınlatma
9. Hafta Lambader Tasarım Uygulamaları
10. Hafta Lambader Tasarım Uygulamaları
11. Hafta Yapılarda Aydınlatma ,Konutta Aydınlatma , Örnek Konut Tasarımlarında Aydınlatma
12. Hafta Eğitim Yapılarında Aydınlatma ,Ofis ve Bankalarda Aydınlatma ,Vitrin – Satış Mağazalarında Aydınlatma
13. Hafta Konaklama Yapılarında Aydınlatma ,Sağlık Binalarında Aydınlatma ,Sergileme Kuruluşlarında Aydınlatma
14. Hafta Konaklama Yapılarında Aydınlatma ,Sağlık Binalarında Aydınlatma ,Sergileme Kuruluşlarında Aydınlatma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 5 4 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5 4 4 5 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 4 5 4 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 4 5 4 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 5 4 4 5 5
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 4 5 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 4 4 5 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4 5 4 5 4
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 4 5 4
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri