IMT 211

Islak Hacim Tasarımı

Dersin Adı: IMT 211 Islak Hacim Tasarımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve KOCABEY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Arcan, E. F. , ve Evci, F. , 1987, Mimari Tasarıma Yaklaşım 1 Bina Bilgisi Çalışmaları, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fak. , İstanbul 2. Zorlu, T. , 1996, Trabzon Kenti Ölçeğinde Kullanıcı Gereksinmelerine Bağlı Olarak Mutfak Mekanı ve Tipleri Üzerine B
Yardımcı Ders Kitabı Baytin, N. , 1980, Konut Islak Mekanları, Tübitak Y. A. E. Yayın No: 45, Ankara
Dersin Amacı Kullanıcıların fiziksel ve psiko-sosyal gereksinmelerini göz önünde bulundurarak farklı yapı gruplarında (konut, otel, vb), banyo-wc mutfak gibi ıslak hacimlerin genel tasarım ilkelerinin öğretilmesi.
Dersin Özeti

Bu dersin sonunda öğrenciler, günümüzde modern banyo-mutfak anlayışının oluşumu, kullanıcı gereksinmeleri bağlamında farklı yapı gruplarında banyo-wc ve mutfak mekanlarının tasarım ilkeleri, ergonomik banyo-wc, mutfak tasarımında renk, doku, malzeme ve antropometrik boyutları öğrenmektedirler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

IMT  211 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:

1. Farklı yapı gruplarındaki banyolarda ve mutfaklarda yer alan, eylemler, eylem alanları ve ekipmanları açıklayabilecekler

2. Planlama açısından banyo-wc ve mutfak organizasyonunu açıklayabilecekle

3. Ergonomik banyo-wc ve mutfak tasarımının ilkelerini özetleyebilecekler

4. Banyo- wc ve mutfakların tasarımında gerekli antropometrik boyutları listeleyebilecekler

5. Banyo- wc ve mutfak tasarımında kullanılan güncel malzemeleri ve seçim kriterlerini listeleyebilecekler

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Islak hacim kavramı, mekanlardaki ıslak hacimler ve eylem alanlarının birbirleri ile olan ilişkileri
2. Hafta Mutfağın tarihçesi, mutfak mekanı tasarımının önemi, mutfağın konuttaki diğer mekanlarla ilişkisi, kullanıcı gereksinimleri ve mekan kavramı
3. Hafta Mutfak Mekanındaki eylemler, eylem sırası, çalışma üçgeni, çalışma bölgeleri
4. Hafta mutfakta bulunan ekipmanlar, özellikleri, boyutları, antropometrik ölçüler, çalışma alanlarının ölçüleri
5. Hafta kullanıcı gereksinimleri, eylemlerine göre mutfak tipleri ve bu tiplere ilişkin tasarım ilkeleri
6. Hafta Tezgahın düzenlenme biçimine göre mutfak tipleri ve örnek uygulama
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Mutfak mobilyasına göre stiller, mutfak mobilyasını oluşturan sabit donatılar
9. Hafta Mutfak mekanıyla ilgili öğrenci araştırmaları ve sunumları
10. Hafta Mutfak tasarımı kriterleri ve örnek çalışma
11. Hafta Mekanlardaki wc ler, engelli wc kriterleri, wc nin mekandaki konumu,
12. Hafta Banyolarda bulunan ekipmanlar, özellikleri, boyutları, antropometrik ölçüler, çalışma alanları
13. Hafta Banyo mekanıyla ilgi öğrenci çalışmaları ve sunumları
14. Hafta Banyo tasarım kriterleri ve örnek çalışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 4 5 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 5 3 3 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 5 4 5 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4 5 4 5 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 5 4 5 5 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 5 3 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 4 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 3 4 4 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 5 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri