IMT 205

Mimarlık ve Sanat Tarihi

Dersin Adı: IMT 205 Mimarlık ve Sanat Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı H.E.Gombrich 2010 Sanatın Öyküsü,Remzi Kitapevi Mimaride Rönesan ve Barok ,Betül BAKIR,Nobel Yayınevi STEPHEN LITTLE 4.Baskı İZİMLER ,Yem Yayınevi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Her döneme ilişkin sanat baş yapıtlarının farkına varması ve bir sanat eserinin hangi döneme ait olduğunun yorumlanması sağlanır.
Dersin Özeti

Ders genel sanat tarihi bilgilerini kapsamaktadır.Genel olarak tarih öncesi dönem,Rönesans ve Sanat akımları ele alınmıştır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Sanat Tarihi bilgisine sahip olur.

Tarihi gelişim ve süreçlerin sanata etkisi hakkında bilgiye sahip olur

Farklı Sanat Akımlarını tanır

Her döneme ilişkin sanat başyapıtlarını bilir

Bir sanat eserinin hangi döneme ait olduğunu yorumlar

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sanat kavramı ,el -sanatları sanatsal ürünler arasındaki temel farklar.
2. Hafta Rönesans öncesi
3. Hafta Orta Çağ`da İslam Sanatı
4. Hafta Rönesans ve Barok dönemi
5. Hafta Rokoko üslubu
6. Hafta Gotik üslup
7. Hafta Selçuklu ve Osmanlıda sanat
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Realizim,Empresyonizm ,Ekspresyonizm,Kübizim
10. Hafta Sürrealizm,Fovizm ,Dadaizm,Soyut dışavurumculuk
11. Hafta Moderniz Post Modernizim
12. Hafta Kavramsal Sanat
13. Hafta Sanat baş yapıtlarını inceleme
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 4 5 4 5 4
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 5 4 5 4
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 5 4 4 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 4 5 5 4 5
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4 4 4 4 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 4 5 5 4 5
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 4 5 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 4 5 5 4
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4 5 5 4 4
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 5 4 5 5 4
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 4 5 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 10 0 40
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri